Dálnice na Maltě

Malta má veřejnou silniční síť o délce 3096 km. Z toho s tvrdým povrchem – 2704 km.

Na Maltě      je      levostranný provoz.Obsah 

Placené silnice

Na Maltě není žádné mýtné.

Parkování na Maltě

V roce 2007 zavedla Valletta řízený vjezd vozidel, aby se zkrátila doba parkování a dopravy v centru města.

Systém KDA automaticky čte registrační značku pomocí speciálních kamer, aby sledoval, kdy vozidlo vjíždí a opouští kontrolované oblasti. Systém pak automaticky vypočítá dobu, po kterou vozidlo zůstalo v CDA. Dále jsou poplatky za vjezd a parkování vypočítány na základě sazeb vydaných dopravní správou.

Silniční mapa Malty

Základní pravidla silničního provozu na Maltě

Rychlostní limit

Standardní rychlostní limity na Maltě (pokud není na značkách uvedeno jinak). Auta a motocykly:

  • v obci – 50 km/h
  • mimo obec – 80 km/h

Vozidla s přívěsy:

  • v obci – 40 km/h
  • mimo obec – 60 km/h

Platí maximální rychlost pro osobní automobily na silnicích evropských zemí.

Alkohol

Maximální povolená hladina alkoholu v krvi je      0,8‰      .

Pokud hladina alkoholu v krvi překročí 0,8 ‰ a méně než 1,0 ‰, je pokuta 1200 eur a/nebo odnětí svobody až na 3 měsíce.

Pokud vaše hladina alkoholu v krvi překročí 1,0‰, budete diskvalifikováni minimálně na 6 měsíců.

Obsah alkoholu v Evropě

Legální hladina alkoholu v krvi při řízení v Evropě.

potkávací světla

Při průjezdu tunely jsou nutná tlumená světla.

Použití potkávacích světel v Evropě

Ve kterých evropských zemích je používání potkávacích světel během dne povinné?

Přeprava dětí

Děti do 3 let mohou cestovat pouze v případě, že používají dětský zádržný systém, který je vhodný pro jejich váhu.

Děti od 3 do 10 let do výšky 150 cm musí používat dětskou sedačku nebo podsedák odpovídající jejich váze. V případě jejich nepřítomnosti lze použít standardní bezpečnostní pásy.

Pokuta od 11,65 do 58,23 eur.

Pravidla pro nošení dětí v Evropě

Požadavky na přepravu dětí v osobních vozidlech na silnicích evropských zemí.

Bezpečnostní pásy

Používání bezpečnostních pásů je     povinné     pro cestující vpředu i vzadu.

Pokuta 46,59 EUR za nesedícího cestujícího.

Používání telefonu při řízení na Maltě

Je zakázáno používat telefonní komunikační zařízení, které není vybaveno technickým zařízením umožňujícím hands-free hovory za jízdy.

Pokuta je 100 eur.

Používání mobilního telefonu při řízení v Evropě

Pokuty za telefonování při řízení v Evropě.

Pokuty na Maltě

Pokuty by se neměly platit na místě. Pokud však porušíte pravidla parkování, za což je účtována pokuta, lze ji zaplatit na místě. Tresty za dopravní přestupky na Maltě:

porušeníPotrestat
O rychlosti23,29 – 116,47 eur
Pohyb po vnitřním (vyhrazeném) jízdním pruhu100 €
Nejezděte po levé straně silnice11,65 – 58,23 eur
Předjíždění zleva11,65 – 58,23 eur
Jízda na červenou250 eur
Nedodržení požadavku na uvolnění prostoru pro chodce11,65 – 58,23 eur
Žádná přednost pro vozidlo na kruhovém objezdu11,65 – 58,23 eur
Parkování na chodníku23,29 eur
Parkování necelé 4 m od přechodu pro chodce23,29 eur

Pokuta bude nalepena na čelní sklo vozidla nebo zaslána poštou. Pokuta musí být zaplacena do 7 dnů. Pokud nebude platba provedena v této lhůtě, bude pachatel pohnán k odpovědnosti.

Užitečné informace o Maltě

Benzín

1,34     1,49     1,21    19. května     2021

Na Maltě je k dispozici bezolovnatý benzín (95) a nafta. LPG stanice nejsou k dispozici. Ceny pohonných hmot jsou regulovány státem.

Na území země je zakázáno přepravovat benzín v kanystru na trajektech v autě.

Průměrné ceny pohonných hmot v Evropě

Zobrazí se změny oproti předchozímu období. Aktualizace každé dva týdny.

tísňová čísla

  • evropské tísňové číslo – 112
  • Informační kancelář – 190
  • Policie – 191
  • Sanitka – 196
  • Hasičský sbor – 199

Požadované vybavení

Na Maltě neexistují žádné požadavky na vybavení, které se musí vozit ve vozidle.

Povinná výbava v autě v Evropě

Požadavky na vybavení, které musí být přítomno v autě v různých evropských zemích.

Zimní výbava

Zimní pneumatiky

Použití zimních pneumatik na Maltě je volitelné.

hroty

Použití pneumatik s hroty není regulováno.

Protiskluzové řetězy na Maltě

Použití protirohových řetězů není regulováno.

Zimní výbava automobilů v Evropě

Požadavky na používání zimních pneumatik a pneumatik s hroty v různých evropských zemích.

Doporučené vybavení a další předpisy na Maltě

V autě se doporučuje mít výstražný trojúhelník.

Počet parkovacích míst ve Vallettě je extrémně omezený.

V okolí Valletty jsou záchytná parkoviště, ze kterých je organizována bezplatná doprava do centra.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.