Autostrady na Litwie

Długość litewskiej sieci dróg publicznych wynosi 21 238 km. Spośród nich o twardej nawierzchni – 13584 km.

Drogi płatne

Na Litwie opłaty pobierane są tylko od samochodów ciężarowych i autobusów. Nie ma opłat za samochody. Pojazdy kategorii N1 i M2 są klasyfikowane jako ciężarówki!

Kategoria N1 obejmuje małe samochody dostawcze i pickupy (np. Pegault Boxer czy Nissan Navara), natomiast kategoria M2 obejmuje minibusy z więcej niż 8 miejscami siedzącymi (Mercedes Sprinter).

Mapa dróg płatnych na Litwie

Na głównych autostradach Litwy pojazdy kategorii N1 i M2 muszą posiadać ważną winietę.

Lista głównych autostrad na Litwie:

 • A1 Wilno-Kowno-Kłajpeda (10,15 – 91,00 km; 102,93 – 303,74 km);
 • A2 Wilno-Poniewież (12,00 – 132,70 km);
 • A3 Wilno-Mińsk (6,65 – 32,91 km);
 • A4 Wilno-Varena-Grodno (15,51-133,96 km);
 • A5 Kowno-Mariampole-Suwałki (7,60-97,06 km);
 • A6 Kowno-Zarasai-Dyneburg (6,02-185,40 km);
 • A7 Marijampole-Kibartai-Kaliningrad (2,50 – 41,92 km);
 • A8 Panevezys-Aristava-Sitkunai (7,50-87,86 km);
 • A9 Panevezys-Siauliai (5,00-75,14 km);
 • A10 Panevezys-Pasvalis-Ryga (4,57-66,10 km);
 • A11 Siauliai-Połąga (2,65-146,41 km);
 • A12 Ryga-Siauliai-Taurage-Kaliningrad (0 – 49,70 km; 59,43 – 185,96 km);
 • A13 Kłajpeda-Lipaja (11,00 – 24,77 km; 26,75 – 45,15 km);
 • A14 Wilno-Utena (10,66-95,60 km);
 • A15 Wilno-Lida (10,66-49,28 km);
 • A16 Wilno-Prienna-Mariampole (15,55-135,48 km);
 • obwodnica Poniewieża A17 (0-22,28 km);
 • Obwodnica A18 Šiauliai (0 – 17,08 km).

Winieta na Litwie

Winieta 1-dniowa      – ważna do północy bieżącego dnia (w przypadku okazania paragonu wystawionego w dniu wskazanym na winiecie, jest ona ważna 24 godziny od daty wskazanej na paragonie).

Winieta 7-dniowa      – ważna przez 7 dni (np. od 20.01.2019 do 26.01.2019 włącznie).

Winieta na 1 miesiąc      – ważna do tego samego dnia następnego miesiąca (np. od 20.01.2019 do 19.02.2019 włącznie).

winieta roczna      – ważna 1 rok (np. od 20.01.2019 do 19.01.2020 włącznie).

Parking w Wilnie

Prawie wszystkie miejsca parkingowe w centralnej części Wilna są płatne. Miejsca parkingowe na środku podzielone są na 4 płatne strefy: niebieską, czerwoną, żółtą i zieloną. Najdroższy parking znajduje się w strefie niebieskiej, a najtańszy w strefie zielonej.

Okres, za który trzeba zapłacić, zależy od strefy:

 • Strefa Niebieska – w dni powszednie od 8:00 do północy;
 • Strefa czerwona – od poniedziałku do soboty od 8:00 do 22:00;
 • Strefa żółta – od poniedziałku do soboty od 8:00 do 20:00
 • Zielona Strefa – od poniedziałku do soboty od 8:00 do 18:00

Opłata parkingowa

StrefaCzasocenaKoszt 1 godziny
Zielony20 minut0,10 euro0,30 euro
żółty10 minut0,10 euro0,60 euro
czerwony12 minut0,30 euro1,50 euro
niebieski12 minut0,50 euro3,00 euro

Po opłaceniu parkowania w zielonej strefie samochód można zaparkować tylko w zielonej strefie. Po opłaceniu parkowania w żółtej strefie samochód można zaparkować zarówno w żółtej jak i zielonej strefie. Jeśli płacisz za parkowanie w czerwonej strefie, możesz zaparkować samochód w czerwonej, żółtej i zielonej strefie. Jeśli płacisz za parkowanie w niebieskiej strefie, możesz zaparkować samochód w niebieskiej, czerwonej, żółtej i zielonej strefie.

Opcje płatności drogowych na Litwie

Minimalna opłata parkingowa to 10 centów. Do odbioru pieniędzy wykorzystywane są parkomaty akceptujące monety o nominałach 10, 20, 50 centów oraz 1 i 2 euro.

Zasada działania parkomatów nie różni się od innych krajów. Zmniejszasz ilość potrzebnych monet, bierzesz kupon i kładziesz go na przedniej szybie.

Dodatkowo za parkowanie można zapłacić specjalnymi kartami parkingowymi lub SMS-em na numer serwisu.

Naruszenie zasad parkowania pociąga za sobą grzywnę od 23 do 40 euro. Płacąc na miejscu, wysokość mandatu można obniżyć do 11 euro.

Więcej informacji o parkowaniu w Wilnie można znaleźć na litewskiej stronie internetowej      www.parking.lt        .

Mapa drogowa Litwy

Podstawowe zasady ruchu drogowego na Litwie

Ograniczenie prędkości

Standardowe ograniczenia prędkości na Litwie (chyba że na znakach zaznaczono inaczej). Samochody i motocykle:

 • we wsi – 50 km/h
 • poza miejscowością – 90 km/h
 • w trasie – 120 km/h      [      1      ]
 • na autostradzie – 130 km/h       [      1      ]

Pojazdy z przyczepami lub przyczepami stacjonarnymi do 3,5 t:

 • we wsi – 50 km/h
 • poza miejscowością – 90 km/h
 • po drodze – 90 km/h
 • na autostradzie – 90 km/h

   W okresie od 1 listopada do 31 marca – 110 km/h.

Kierowcy z mniej niż 2 letnim stażem mają prawo jeździć po autostradach i autostradach z prędkością nie większą niż 90 km/h oraz po innych drogach z prędkością 70 km/h.

Minimalna prędkość na autostradach to 60 km/h.

Obowiązuje maksymalna prędkość dla samochodów osobowych na drogach krajów europejskich.

Alkohol

Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi to      0,4‰      .

Jeśli poziom alkoholu we krwi przekracza 0,4 ‰ i mniej niż 1,5 , mandat wynosi od 800 do 1100 euro i nie wolno prowadzić samochodu przez okres od 1 do 1,5 roku. Jeśli wypadek został popełniony w tym samym czasie, kara wynosi od 1200 do 1500 euro, a pozbawienie jazdy na okres od 3 do 5 lat.

Dla kierowców taksówek, motocykli, motorowerów, pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony lub z więcej niż 9 miejscami siedzącymi, a także dla kierowców, których staż jazdy nie przekracza 2 lat, maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi wynosi      0,0 ‰      .

Jeśli poziom alkoholu we krwi takich kierowców wynosi od 0,01 do 0,4 to mandat wynosi od 150 do 300 euro, a dla młodych kierowców od 230 do 300 euro.

Przeniesienie prawa do kierowania pojazdem na osobę, która jest w stanie nietrzeźwości alkoholowej lub pod wpływem środków odurzających, psychotropowych lub innych substancji psychoaktywnych podlega karze grzywny od 90 do 140 euro.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości środkami odurzającymi, środkami psychotropowymi lub innymi substancjami psychoaktywnymi podlega karze grzywny od 800 do 1100 euro oraz pozbawienia prawa jazdy na okres od 1 roku do 1,5 roku.

Jeśli poziom alkoholu we krwi przekroczy 1,5‰ lub odmówiono wykonania badania trzeźwości, kierowcy ponoszą odpowiedzialność na podstawie Kodeksu Karnego.

Legalny poziom alkoholu we krwi podczas jazdy w Europie.

Światło mijania na Litwie

Światło zbliżeniowe jest potrzebne przez całą dobę przez cały rok.

Grzywna waha się od 30 do 90 euro.

W jakich krajach europejskich używanie świateł mijania w ciągu dnia jest obowiązkowe?

Przewóz dzieci

Dzieci o wzroście poniżej 135 cm mogą podróżować wyłącznie z fotelikami dostosowanymi do ich wagi. Dzieci poniżej 3 roku życia mogą być przewożone wyłącznie w specjalnych fotelikach dla dzieci.

Zabrania się przewożenia dzieci na przednim siedzeniu samochodu z fotelikami dziecięcymi odpowiednimi do wagi i wzrostu dziecka, plecami do przedniej szyby pojazdu, jeżeli na przednim siedzeniu znajduje się poduszka powietrzna. Przepis ten nie ma zastosowania, gdy mechanizm przedniej poduszki powietrznej jest wyłączony.

Grzywna waha się od 30 do 50 euro.

Wymagania dotyczące przewozu dzieci w samochodach osobowych na drogach krajów europejskich.

Pasy bezpieczeństwa

Zapinanie pasów bezpieczeństwa jest     obowiązkowe     dla pasażerów z przodu iz tyłu.

Grzywna wynosi od 30 do 50 euro za nieubezpieczonego pasażera.

Korzystanie z telefonu podczas jazdy na Litwie

Zabronione jest używanie urządzenia łączności telefonicznej, które nie jest wyposażone w urządzenie techniczne umożliwiające prowadzenie rozmów bez użycia rąk podczas jazdy.

Grzywna waha się od 60 do 90 euro.

Kary za rozmowy telefoniczne podczas jazdy w Europie.

przyciemniane okna

Przednia szyba musi mieć co najmniej 75% przepuszczalności światła, a przednie boczne szyby co najmniej 70%.

Grzywna wynosi od 30 do 40 euro.

Grzywny

Grzywny można uiścić bezpośrednio funkcjonariuszowi policji na miejscu popełnienia przestępstwa. Niektóre mandaty można zapłacić w lokalnym banku (w zależności od klauzuli o wykroczeniu drogowym). Tabela mandatów za przekroczenie prędkości na Litwie:

O prędkościKarać
mniej niż 10 km/hOstrzeżenie
od 11 km/h do 20 km/h12 – 30 euro
od 21 km/h do 30 km/h30 – 90 €
od 31 km/h do 40 km/h120€ – 170€
od 41 km/h do 50 km/h170€ – 230€
powyżej 50 km/h450 – 550€

Przy prędkościach powyżej 50 km/h prawo do kierowania pojazdem traci się od 1 do 6 miesięcy. Tabela kar za wykroczenia drogowe na Litwie:

naruszenieKarać
Nieprzestrzeganie wymagań znaków, naruszenie zasad zatrzymywania lub parkowania pojazdów30 – 90 €
Zakręty na przejściach dla pieszych, w tunelach, na mostach, wiaduktach, wiaduktach i poniżej30 – 90 €
Jazda na zakazanym sygnale, zakaz przechodzenia pieszego na przejściu dla pieszych60 – 90 euro

lub pozbawienie prawa kierowania pojazdem przez 1-6 miesięcy
Wyprzedzanie w niedozwolonym miejscu, zamiatanie przy słabej widoczności, naruszenie zasad zatrzymywania się/parkowania na autostradach170 € – 230 €

lub pozbawienie prawa kierowania pojazdem przez 3-6 miesięcy
Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez kierującego pojazdem w celu zapewnienia niezakłóconego przejazdu sprawnego pojazdu90 € – 140 €

lub pozbawienie prawa do kierowania pojazdem przez 2-4 miesiące
Eksploatacja pojazdu na drogach bez zawarcia przez właściciela umowy o obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdu50 – 100 euro
Nielegalna rasa170 € – 230 €

i pozbawienie prawa kierowania pojazdem na 3-6 miesięcy
Naruszenia przepisów ruchu drogowego, które stworzyły niebezpieczną sytuację, zmuszając inne pojazdy do zmiany prędkości, kierunku ruchu lub podjęcia innych działań170 € – 230 €

i pozbawienie prawa kierowania pojazdem na 3-6 miesięcy
Naruszenie zasad jazdy na przejeździe kolejowym180 € – 280 €

i pozbawienie prawa kierowania pojazdem na 2-6 miesięcy
Prowadzenie pojazdu przez kierowcę, który nie ma uprawnień do kierowania pojazdem300 – 450 euro
Nieostrożna jazda (zachowanie na drodze, które powoduje, że drugi kierowca ucieka się do ekstremalnych działań – gwałtowne hamowanie, zjeżdżanie z pobocza)450 – 550 euro

i pozbawienie prawa kierowania pojazdem na 1-2 lata
Niezastosowanie się do wezwania policjanta lub organu celnego do zatrzymania pojazdu850 – 1200 euro

i pozbawienie prawa kierowania pojazdem od 3 do 5 lat

Jeśli kierowca jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków, grzywny będą wyższe w przypadku naruszenia.

Przydatne informacje dla kierowców na Litwie

Benzyna

Na Litwie dostępna jest benzyna bezołowiowa (95 i 98) oraz olej napędowy. Nie wszystkie stacje benzynowe mają 92 benzyny. Dostępne są stacje benzynowe (LPG).

Na terenie kraju można przewozić 10 litrów paliwa w kanistrze w samochodzie.

Wyświetlane są zmiany z poprzedniego okresu. Aktualizacje co dwa tygodnie.

przejście graniczne

Procedura przekraczania granicy Republiki Litewskiej wygląda następująco:

 • Przesuń szlaban przy wejściu do punktu kontrolnego i udaj się do właściwego korytarza (czerwonego lub zielonego) w zależności od obecności przedmiotów, które należy zadeklarować.
 • Po dotarciu do punktu kontrolnego wyłącz silnik i poczekaj, aż celnik obejrzy samochód.
 • Po kontroli wszyscy muszą udać się z paszportami do okienka kontroli paszportowej i wbić pieczątkę w paszporcie przejścia granicznego. Oprócz paszportu kierowca musi również przedstawić dowód rejestracyjny pojazdu oraz ubezpieczenie zielonej karty.

„Morska – Nida”

Przejście graniczne na przejściu granicznym Morskie-Nida ma swoje osobliwości. Przekraczając granicę w tym punkcie kontrolnym, przejdziesz przez Park Narodowy Mierzei Kurońskiej. Przejeżdżając przez ten park, będziesz musiał uiścić opłatę środowiskową. Poza tym trzeba go zapłacić zarówno w Rosji, jak i na Litwie, czyli H. dwukrotnie podczas podróży.

W Rosji opłata za motocykle wynosi 150 rubli, a za samochody (do 8 miejsc bez kierowcy) – 300 rubli.

Na Litwie opłata za samochód osobowy wynosi 5 euro.

Należy pamiętać, że prom z Mierzei Kurońskiej nie łączy się z lądem. Podróż w obie strony promem jest płatna.

Numery alarmowe na Litwie

 • Europejski numer alarmowy – 112
 • Straż Pożarna – 101
 • Policja – 102
 • Pogotowie – 103

Obowiązkowy sprzęt na Litwie

Wyposażenie    , które      musisz mieć w swoim pojeździe:

 • trójkąt ostrzegawczy
 • Apteczka do samochodów
 • Gaśnica
 • Kamizelka odblaskowa      – wymagana w przypadku pozostawienia pojazdu stojącego na drodze lub na ramieniu w nocy lub w warunkach słabej widoczności

Wymagania dotyczące wyposażenia, które musi znajdować się w samochodzie w różnych krajach europejskich.

Sprzęt zimowy

Zimowe opony

Stosowanie opon zimowych na Litwie jest obowiązkowe dla pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony od 10 listopada do 31 marca. Kara wynosi od 30 do 40 euro.

kolce

Opony z kolcami można nosić od 1 listopada do 9 kwietnia (odpowiednia etykieta musi być umieszczona z tyłu). W przypadku utrzymywania się warunków zimowych okres ten może zostać przedłużony przez Ministra Transportu i Łączności.

Łańcuchy antypoślizgowe

Wymagania dotyczące użytkowania opon zimowych i z kolcami w różnych krajach europejskich.

Zalecany sprzęt i inne zasady

Pracownik litewskiej policji drogowej ma prawo sprawdzić stan techniczny pojazdu.

Korzystanie z wykrywacza radarów jest    zabronione      . Grzywna od 30 do 50 euro i konfiskata samego urządzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.