Vinjet Bulgaaria Hind, kust osta, Bulgaaria tasulised teed, Bulgaaria teede tasumine Internetis, Dorvizi tasumine veoautode eest Bulgaaria, kiirteed Bulgaarias

Kiirteevinjetti nõutakse Bulgaarias kiirteedel sõitmisel ja enamikul esmaklassilistel teedel
. Kuni 3,5 tonni kaaluvatel sõidukitel peab olema kiirteemärk, üle 3,5 tonnistel veoautodel ja bussidel tuleb tasuda teekasutustasu, mootorratastel ei tohi olla märgistust.
Bulgaaria vinjete müüakse ühe aasta, kolme kuu, ühe kuu ja nädala kehtivusega, lisaks
   on nädalavahetustel saadaval teevinjet.


Teekaart Bulgaarias

MIKS ON BULGAARIAS KASUTATUD E-VIJNETTI JA TASUD?

Bulgaarias on alates 2019. aastast kasutusele võetud e-vinjet ja teekasutustasud kui moodne vabariikliku teedevõrgu kasutustasude kogumise viis.
Nii tekib vajalik rahaline ressurss, mida edaspidi kasutatakse olemasolevate ja uute teede jätkusuutlikuks arenguks, sh liiklusohutuseks.
Teemaksu kogumise süsteem põhineb kaasaegsetel tehnoloogiatel, mis võimaldavad mugavaid makse- ja kontrollimeetodeid, samas ei sega seejuures sõidukite vaba liikumist.
Süsteem võtab kasutusele õiglase ja Euroopa direktiividel põhineva tasustamismudeli.

MIS ON E-VIJNETT JA ELEKTROONILINE TASU KOGU BULGAARIAS?


Alates 1. jaanuarist 2019 võetakse Bulgaarias vabariikliku teedevõrgu kasutamiseks kasutusele elektrooniline vinjett. E-vinjeti hinnad jäävad kõikidele sõidukitele muutumatuks. Alates 2019. aastast on kasutusele võetud ka autodele mõeldud Outgoing vinjett. E-vinjeti kehtima hakkamisel puudub vajadus paberist vinjeti kleebist sõiduki esiklaasile kleepida. Teedel kontrolliasutuste poolt kontrollimisel ei pea sõidukite omanikud ja kasutajad esitama vinjeti ostmist tõendavat dokumenti.

Teekasutustasude kogumiseks töötab Maanteeinfrastruktuuri Ametil teekasutustasu kogumise süsteem. Süsteem – tehniliste vahendite ja protseduuride kombinatsioon, mille kaudu toimub teedevõrgu reguleeritud kasutamise müük, valideerimine ja kontroll.

Kas ma pean Bulgaarias ostma haagise /haagissuvila/ e-vinjeti?


Kui auto+haagis/haagissuvila kombinatsiooni kogumass ületab 3,5 tonni, on haagisele/haagissuvilale kohustuslik soetada 3. kategooria e-vinjett. Haagise/haagissuvila vinjeti kehtivusaeg võib erineda sõiduki e-vinjeti kehtivusajast.

Kas mul peab olema Bulgaarias e-vinjeti ostmist kinnitava dokumendi paberkoopia?


Vinjetitasu tasumise kinnitamine toimub vastavate reguleerivate asutuste poolt, kontrollides nõuetekohaselt genereeritud ja kehtiva elektroonilise vinjeti olemasolu elektroonilises süsteemis vastavalt Art. Teeseaduse 10a lg 5 ning kasutajad ei pea kontrollimisel esitama enda väljastatud elektroonilist vinjetti ega maksetõendit.

KUI KAUA KEHTIVAD PABERVIJNETID BULGAARIAS?

2019. aastal uuendatavad pabervinjetid kehtivad kuni kehtivusaja lõpuni. Vinjeti kleebis peab jääma tuuleklaasile kleebitud kuni selle kehtivusaja lõpuni, et reguleerivad asutused saaksid seda kontrollida.

MILLISED SÕIDUKID PEAVAD BULGAARIAS E-VIJNETTI MAKSA?


Vastavalt maanteeseadusele:
Vinjetimaksu makstakse järgmiste sõidukite eest, mille tehniliselt lubatud täismass on kuni 3,5 tonni:

• vähemalt neljarattalised sõidukid, mis on ette nähtud reisijateveoks;
• kaubaveoks ette nähtud vähemalt neljarattalised sõidukid;
• maastikusõidukid.

Poolhaagistele mõeldud sõidukiteks loetakse rohkem kui 2 teljega kaupade veoks ette nähtud sõidukeid, olenemata telgede arvust ja sellest, kas poolhaagis on haagitud.
Sõidukiga sõitmisel haagisega ja kui rongi lubatud tehnomass ületab 3,5 tonni, tuleb sama sõidukiklassi haagise eest tasuda täiendavalt vinjetitasu.

MILLISED SÕIDUKID EI MAKSA BULGAARIAS E-VINETTE?


Vastavalt maanteeseadusele:
Vinjetitasu ei maksa 50% ja enama vähenenud töövõimega isikud, samuti isikud või pered, kes kasvatavad kuni 18. eluaastani ja keskhariduse omandanud püsiva puudega, kuid mitte vanemaid lapsi. vanus kui 20 aastat. Neile isikutele väljastatakse tasuta elektrooniline vinjett, mis kehtib ühe aasta.
Alla 4 rattaga sõidukid, samuti ratastraktorid, traktorihaagised ja muu Põllu- ja metsamajandusmasinate registreerimise ja kontrolli seaduse kohaselt tööks registreeritud iseliikuv masinad ei maksa vinjetitasu.
Sõidukid Vinjetitasu ei maksa ka siseministeerium, riiklik julgeolekuteenistus, julgeolekuamet, kiirabi ja kaitsevägi.

Milliseid makseviise Bulgaarias e-vinjeti maksesüsteem katab?


Ministrite Nõukogu 01. detsembri 2004. a otsusega nr 945 kinnitati vabariigi teede loetelu, millelt võetakse teede infrastruktuuri kasutamise tasu – vinjetitasu   . vinetki.pdf

Teelõikude kaarti, mille jaoks on vaja e-vinjetti, näed   siit   .

Mis juhtub, kui sõidate Bulgaarias ilma vinjetita?


Kui sa pole tasulise teedevõrgu kasutamise eest vinjetti tasunud, siis oled rikkuja ja saad trahvi.

Rikkumised tuvastatakse läbi elektroonilise süsteemi, samuti teedel asuvate teemaksu kogumise talituse statsionaarsete ja mobiilsete kaamerate kaudu. Kontrolli vinjetitasude maksmise üle teostavad siseministeeriumi ametiasutused, samuti tolliagentuur, kui sõiduk väljub Bulgaaria territooriumilt läbi piiripunkti.

Bulgaaria teedel hakkab tööle ligikaudu 300 statsionaarset kaamerat ja 105 sõidukit, mis kontrollivad ööpäevaringselt sõiduki numbrimärke ja kontrollivad süsteemis, kas vastav teekasutustasu – elektrooniline vinjett – on tasutud.

MILLISED KONTROLLASUTUSED JÄRGIVAD ELEKTROONILIST VIGNETTI BULGAARIAS?


Kontrolli vinjetitasu maksmise üle teostavad riikliku teemaksu kogumise talituse, siseministeeriumi, aga ka tolliameti ametiasutused, kui sõiduk väljub Bulgaaria territooriumilt läbi piiripunkti.

MIDA TÄHENDAB HÜVITUSTASU JA KAS PÄRAST UUE HÜVITASUSTASU KEHTESTAMIST BULGAARIAS ON E-VIJNETI PUUDUMISE EEST TRAHVIS?


Ei, hüvitistasu kehtestamine ei tühista trahve.
Kõik juhid, omanikud või sõidukite kasutajad, kes kasutavad tasulist teedevõrku ilma vastavat teekasutustasu maksmata ja riigi teedevõrgu tasu (elektrooniline vinjett või teekasutustasu) maksmata, on rikkujad ja neid tuleks trahvida.

Süüteo toimepanemise korral koostatakse haldusõiguserikkumise tuvastamise akt, mille alusel tehakse trahviotsus, millega määratakse rahatrahvi määramine.

Kui juht keeldub hüvitise maksmisest, võetakse talt hüvitise suuruses haldusõiguserikkumise tasu ning juhile antakse võimalus tasuda see pangaülekandega 14 päeva jooksul. Kui juht 14-päevast tähtaega ei tasu, hakkab kehtima rahatrahv – autodel on see 300 leevi ja sõidukitel, mille tehnoloogiline täismass on üle 3,5 tonni – 1800 leevi.
Hüvitise maksmisest keeldunud juht, kes on koostanud haldusõiguserikkumise akti, peab edasi sõitmiseks tasuma:
• sõiduauto eest – väljuva vinjeti maksumus on 10 BGN;
• üle 3,5 tonni kaaluva sõiduki puhul – tuleb tasuda nädalase vinjeti maksumus ja alles siis saab edasi sõita. Tasuda saab ainult kaardiga.

Kui rikkuja tasub hüvitise tasu rikkumise tuvastamisel või 14 päeva jooksul pärast haldusõiguserikkumise akti koostamist, vabaneb ta haldusvastutusest ning talle ei kohaldata rahatrahvi, mille suurus on palju suurem.

MIKS ON BULGAARIAS Kasutusele võetud HÜVITUSTASU?


Hüvitismaks kehtestati 31. jaanuaril 2017. aastal maanteeseaduses ning 2019. aasta algusest kehtima hakkavate teeliiklusseaduse muudatustega on selline säte ette nähtud toimima mehhanismina maksuvabastuse mehhanismiks. haldusvastutus tasulise teedevõrgu kasutamisega seotud rikkumiste eest.

Hüvitis tasu vabatahtliku maksmise võimalusega püütakse ühelt poolt suurendada tasulise teedevõrgu kasutamise tasu laekumist, teisalt võimaldab hüvitis tasu rikkujal tasuda kõrgeima tasu viivitusega. ning seega olema vabastatud trahvi ja sellega seotud meetmete määramisest.

KUIDAS MAKSAN BULGAARIAS HÜVITUSTASU VÕI TRAHVI?

Tasu saab maksta:

• Teemaksu kogumise talituse järelevalveasutuste teekontrolli läbiviimisel. Tasuda saab ainult ja ainult kaardiga POS-terminalis, mis varustatakse mobiilsete tiimidega nn. teekontroll

• Piiripunktides saab maksta sularahas, arvestades asjaolu, et vastav sõiduk saab riigist lahkuda alles pärast tasumist.

Tasulise teedevõrgu kasutajal on võimalus tasuda hüvitist nii pangaülekandega kui ka müügikohtades – sularahas või kaardiga.

Siseministeeriumi töötajate kontrolli ajal maanteel ei ole võimalik kohapeal hüvitist maksta.

Kui juht keeldub hüvitise maksmisest, võetakse talt hüvitise suuruses haldusõiguserikkumise tasu ning juhile antakse võimalus tasuda see pangaülekandega 14 päeva jooksul. Kui juht 14-päevast tähtaega ei tasu, hakkab kehtima rahatrahv – autodel on see 300 leevi ja sõidukitel, mille tehnoloogiline täismass on üle 3,5 tonni – 1800 leevi.

Hüvitis tasumisest keeldunud juht, kellele on koostatud haldusõiguserikkumise protokoll, peab edasi sõitmiseks maksma:

 • sõiduauto puhul – väljuva vinjeti maksumus on 10 BGN;
 • üle 3,5 tonni kaaluva sõiduki puhul – tuleb tasuda nädalase vinjeti maksumus ja alles siis saab edasi sõita. Tasuda saab ainult kaardiga.

Kui rikkuja tasub hüvitise tasu rikkumise tuvastamisel või 14 päeva jooksul haldusõiguserikkumise tuvastamise akti koostamise päevast arvates, vabastatakse ta haldusvastutusest ning talle ei määrata rahatrahvi, mille suurus on palju kõrgem.

Trahvi saab tasuda pangaülekandega.

Riigi administratsiooni konto trahvide maksmiseks panga kaudu

KUIDAS KIRJUTADA AUTO NUMBRI – KIRILITSAS VÕI LAdina KEELES BULGAARIAS?

Veebilehe, mobiilirakenduse või isepääsuterminali kaudu elektroonilise vinjeti või marsruudikaardi ostmisel sõiduki registreerimisnumbri tähtede sisestamine peab toimuma nii ladina kui ka kirillitsa tähtedega, eeldusel, et need ühtivad visuaalselt täielikult registreeringus märgitud tähtedega. number. Numbrite sisestamisel sisestatakse ainult tähed ja numbrid. Registreerimisnumbri tähestikulised tähed peavad olema väljendatud suurtähtedega.

Kui registreerimisnumber sisaldab sidekriipsu, punkti või tühikut, ei tohi neid sisestada. Erandjuhtudel peavad tähestiku erimärgid nagu Ü, Ö, Ä, Č, Š, Ž, Ć, Đ täpselt ühtima vastaval positsioonil kasutatavate märkide ja vastava sõiduki registreerimisnumbri vahel.

Märgid 0 (null) ja O (täht O) ei ole omavahel asendatavad. Numbri number tuleb kirjutada numbriga 0 (null) ja tähe puhul on täht “O”.

Näited 

ÕigeVale
SV0000NRSV    0000    NR
Umbes B0000WOV    0000    VT
VR0000RVVR    0000    RV
1AVS0031        ABC        003
07D3705807   D.     37058
AA000AAAA 000AA
АÖSU700Ja  SU700 kohta
LE059ŠNLE059   S   N
0В0032ВТUmbes    B0032W

KUI KAUA ON VAJA BULGAARIAS PANGAÜLEKANDE, KAARDI VÕI SISSEMAKSE GENERATSEMISEKS?


Pangast e-vinjeti ostes kulub makse kajastamiseks tehnoloogilist aega, nagu ka muudel pangaülekannetel. Seetõttu peavad autojuhid, kes soovivad e-vinjetti tasuda pangaülekandega, tegema seda vähemalt kolm tööpäeva enne reisi ja see periood kehtib ainult siis, kui maksekorraldusel on PAY õigesti kirjutatud makse number ja kui on märgitud õige summa. üle kantud, arvestatud PAY numbris.

Maksekorraldusele tuleb tasumise eesmärgil kirjutada ainult ja ainult e-vinjeti registreerimisel tekkinud 13-kohaline PAY kood /ilma vaheaegade ja muu infota/.

Näiteks: PAY19011988888888

Iga genereeritud PAY koodi kohta väljastatakse eraldi maksevolikiri. Juhime tähelepanu, et maksekorraldusi töödeldakse automaatselt, seega tuleb andmed korrektselt täita.

Saajana peate kirjutama API või agentuuri „Maanteeinfrastruktuur”.

E-vinjetimakse pangakaardiga või sularahas kuvatakse süsteemis hiljemalt viie minuti jooksul. Need, kes on ostnud elektroonilise vinjeti, saavad kontrollida vinjeti ehtsust, kasutades veebilehel bgtoll.bg olevat nuppu Vinjeti kinnitus

Pangaülekande juhised

MIS JUHTUB, KUI SISESTAN VALISELT AUTO NUMBRI ANDMED, E-POSTI VÕI E-VIJNETI KEHTIVUSE BULGAARIAS?


E-vinjeti ostmisel vastutab õigete andmete täitmise eest sõiduki omanik või kasutaja.

Erinevate sõidukikategooriate sõiduaja ja läbitud vahemaa alusel maksmise segasüsteemi väljaehitamise ja toimimise tingimuste, korra ja reeglite korralduse 3. osas, artiklis 5 on kirjutatud: „Vastutus valesti deklareeritud sõidukite eest. andmed sõiduki numbrimärgil, selle kategooria või perioodi vinjett kannab vastavalt omanik või kasutaja ning valesti deklareeritud andmete korral loetakse, et sõiduki eest ei ole vinjeti tasu tasutud. ”

Amet “Maanteeinfrastruktuur” ja “Maanteeamet” ei vastuta valesti sisestatud teabe eest.

Veebilehel www.bgtoll.bg ostes, iseteenindusterminalis ja mobiilirakendust kasutades nõuab süsteem viimast sammu – sisestatud andmete kontrollimist. E-vinjeti ostvatel kasutajatel palume enne lõppmakse kinnitamist enda sisestatud andmed hoolikalt üle vaadata ja kontrollida.

KUST SAAB BULGAARIAS OSTA E-VIJNETTI?


• Internetis aadressil   www.bultoll.bg
• Mobiilirakenduse
kaudu • Ameti “Maanteeinfrastruktuur” jaemüügipunktides ja piirkondlikes maanteeametites olevate omamakseterminalide kaudu • Ameti
kassas, müügikohtades ja piirkondlikes maanteeametites „Maanteeinfrastruktuur”https://www.youtube.com/embed/5x3ADgjsZEI

KUIDAS SAAB BULGAARIAS E-VIJNETTI MAKSTA?


Ostes veebis veebilehelt www.bultoll.bg ja mobiilirakenduse kaudu, saab maksta kaardiga.

Sularahas tasumine on võimalik ainult elektroonilise vinjeti ostmisel müügikohtades ja ADI piirkondlikes maanteeametites. Nendes müügikohtades saab maksta ka kaardiga, eelkõige kütusekaardiga.

E-vinjeti eest saab tasuda ka pangaülekandega. Selleks tuleb see esmalt osta veebilehel www.bultoll.bg ning pangaülekannet tehes sisestada väljale “Makse alus” genereeritud e-vinjeti identifitseerimisnumber.

KUIDAS MA TEAN, KAS BULGAARIAS OSTETUD ELEKTROONILINE VIGNETT KEHTIB?

Veebilehel www.bultoll.bg ja mobiilirakenduses e-vinjeti       ostmisel genereeritakse peale viimast sammu ekraanile kinnitus eduka ostu kohta.
Teie sisestatud e-posti aadressil saadetakse sama teave ka teie e-posti aadressile.
Ostes e-vinjeti müügikohas või ADI piirkondlikus maanteeametis, samuti iseteenindusterminalis, koostatakse ostetud e-vinjeti kohta kviitung.
Seda kviitungit ja ka eduka ostu kinnitust ei saa oma olemuselt kontrollida ja te ei pea neid teemaksu täitjatele näitama.
Veebilehel    www.bultoll.bgja iseteenindusterminalis saab igal ajal kontrollida ostetud e-vinjeti kehtivust.

MIS JUHTUB, KUI MA EI SISESTA BULGAARIAS ELEKTROONILISE Vinjeti NUMBRI, E-POSTI VÕI KEHTIVUST?

Elektroonilise vinjeti ostmisel vastutab õigete andmete täitmise eest andmete sisestaja. Ostes www.bultoll.bg  veebilehel, iseteenindusterminalis ja mobiilirakenduses, nõuab süsteem sisestatud andmete kontrollimise viimast etappi. E-vinjeti ostvatel kasutajatel palume enne lõppmakse kinnitamist sisestatud andmed hoolikalt üle vaadata ja kontrollida. Amet “Maanteeinfrastruktuur” ja Teekasutustasu ei vastuta valesti sisestatud andmete eest

KAS BULGAARIAS ON VÕIMALIK SAADA ARVE ELEKTROONILISE VIGNETI OSTU EEST?

Vastavalt käibemaksuseadusele on tasud (elektrooniline vinjett ja teemaksud) riigilõivud, millelt käibemaksu ei võeta.
Elektrooniliste vinjetite ja teemaksude tariifid on samad, olenemata sellest, kuidas need osteti – veebilehel www.bultoll.bg, mobiilirakendusest, iseteenindusterminalist või müügipunktide ja piirkondlike maanteeametite kassas. Maanteeinfrastruktuuri Ameti

MIS ON HEAD E-MAIL BULGAARIAS?


Elektrooniline teade on veotasude kogumise elektroonilise süsteemi poolt kehtestatud dokument, millega määratakse rahatrahv või varaline sanktsioon rikkumise eest, milleks on tasulise teedevõrgu liikumine ilma tasu maksmata. Rikkumised genereeritakse tõendusmaterjali alusel.

Tema registreerimisdokumentides märgitud sõiduki omanikule väljastatakse elektrooniline teade trahvi määramise kohta.

Seda väljastatakse nii süsteemis rikkujana registreeritud – ilma kehtiva e-vinjetita – autode omanikele kui ka üle 3,5 tonni kaaluvate sõidukite omanikele, mis sõidavad ilma eelnevalt ostetud konkreetsete teemaksusektorite marsruudikaardita või millel puudub. pardaseadme või GPS-jälgija põhjal koostatud aktsepteeritud teemaksu kogumise deklaratsioon.

Teade peab näitama süüteo tuvastamise päeva ja kellaaega, sõiduki omadusi, asukohta ja liikumissuunda, samuti juhtimissüsteemi numbrit, kust teave elektroonilisse süsteemi sisenes.

MILLAL MEIL VÄLJASTATAKSE?


Elektrooniline trahviteatis on dokument, millega määratakse rahatrahv või varaline sanktsioon rikkumise eest – tasulisel teedevõrgul teekasutustasu maksmata sõitmine – vignett või elektroonilise kogumissüsteemiga kehtestatud teekasutustasu. Rikkumised genereeritakse tõendusmaterjali alusel.

Tema registreerimisdokumentides märgitud sõiduki omanikule väljastatakse elektrooniline teade.

Seda väljastatakse nii sõiduautode omanikele, kellest süsteem on rikkujatena teavitanud – ilma kehtiva elektroonilise vinjetita – kui ka üle 3,5 tonni kaaluvate sõidukite omanikele, mis sõidavad ilma eelnevalt ostetud marsruudikaardita teatud tasuliste lõikude jaoks või mitte. omama pardaseadmel või GPS-jälgijal vormistatud aktsepteeritud deklaratsiooni.

Dokumendile tuleb märkida süüteo avastamise päev ja kellaaeg, sõiduki omadused, asukoht ja liikumissuund, samuti juhtimissüsteemi number, millest teave elektroonilisse süsteemi sisenes.

MILLISED ON SANKTSIOONID JA KARISTUSED BULGAARIAS TRAHVI MAKSEMISE KOHTA ELEKTROONILISE SEADMISE KOHTA?

14 päeva jooksul alates e-kirja saamisest võib sõiduki omanik tasuda teedevõrgu kasutamise eest hüvitist teekasutustasu maksmata. Kuni 3,5-tonnise kandevõimega autodel on see 70 leva ja raskeveokitel, mille kandevõime on üle 3,5 tonni – vastavalt:

Kaubaveok üle 3,5 t kuni 12 t150 BGN77 eurot
Üle 12 tonnise kandevõimega 2-3 teljega kaubaauto450 BGN230 eurot
Kaubaveok kandevõimega üle 12 tonni nelja või enama teljega750 BGN383 eurot
TSP üle 8 istekohaga kuni 12 tonniste reisijate veoks150 BGN77 eurot
Reisijateveoks üle 8 istekohaga üle 12 tonni150 BGN77 eurot

Kui 14 päeva jooksul alates elektroonilise teate kättesaamise päevast hüvitist ei maksta, sh kui elektrooniline teade on kohtus vaidlustatud ja jõustunud kohtulahendiga kinnitatud, vastutab sõiduki omanik täies ulatuses. ütles hästi.

Vaatamata selle halduskaristuse määramisele on sõiduki omanik kohustatud tasuma vastava tasu. Kuni 3,5-tonnise kandevõimega sõidukitele tuleb soetada nädalavahetuse vinjett, ülejäänu eest tuleb tasuda nn maksimumtasu.

Pärast teemaksu kogumise süsteemi kasutuselevõttu alates 1. märtsist 2020 maksavad raskeveokid trahvi 1800 Bulgaaria leevi, kui nad sõidavad vabariikliku teedevõrgu tasulistel lõikudel teekasutustasu maksmata. Juhul, kui selle rikkumise eest näidatakse maanteesõiduki omaduste kohta valeandmeid, on eraisikutele trahv 2500 Bulgaaria leevi või juriidilistele isikutele sama suur varaline karistus.

Jõustunud e-kiri, mille eest on rahatrahv tasumata, saadetakse riigitäiturile võla sissenõudmiseks.

Mis juhtub, kui sõidate Bulgaarias ilma vinjetita või marsruudikaardi/pardaseadmeta?

Kui te ei ole tasunud vabariikliku teedevõrgu tasuliste lõikude eest vinjetitasu (maanteesõidukitel kuni 3,5 tonni) ja teil puudub vastava marsruudi marsruudikaart või te ei kasuta kehtivat pardaseadet või GPS-i jälgija, et registreerida läbitud vahemaa teemaksuna (üle 3,5 tonni kaaluvate maanteesõidukite puhul olete rikkuja ja teile määratakse trahv.

Rikkumised tuvastatakse läbi elektroonilise süsteemi, samuti teedel asuvate teemaksu kogumise talituse statsionaarsete ja mobiilsete kaamerate kaudu. Vinjetitasude maksmise kontrolli teostavad siseministeeriumi ametiasutused, samuti tolliagentuur juhtudel, kui sõiduk väljub Bulgaaria territooriumilt läbi piiripunkti.

Bulgaaria teedel liigub 295 statsionaarset kaamerat ja 105 autot, mis kontrollivad igapäevaselt sõidukite registreerimisnumbreid ja kontrollivad süsteemis makse – e-vinjeti või teemaksu kogumise – olemasolu.

KUIDAS MAKSAN BULGAARIAS HÜVITUSTASU VÕI TRAHVI?

Hüvitist saab maksta:

 • teede kontrollimisel riikliku teemaksu kogumise talituse reguleerivate asutuste poolt. Tasu saab tasuda vaid kaardiga POS-terminalides, mis varustatakse mobiilsete liikluskorraldusmeeskondadega.
 •  piiripunktides saab tasuda sularahas, arvestades asjaolu, et vastav sõiduk saab riigist lahkuda alles pärast tasumist.

Siseministeeriumi töötajate teeülevaatusel on hüvitise tasumine kohapeal võimatu.

Autode hüvitamise tasu on 70 BGN.

Ministeeriumi 20. veebruari 2020. a määrus nr 24 Ameti “Maanteeinfrastruktuur” poolt võetavate tasude tariifide muutmise kohta reguleerib järgmisi hüvitistasusid maanteesõidukitele, mille tehniliselt lubatud täismass on suurem. kui 3,5:

Veoauto üle 3,5 t kuni 12 t150 BGN77 eurot
Veoauto üle 12 t, 2-3 telge450 BGN230 eurot
Veokid üle 12 tonni, 4 või enam telge750 BGN383 eurot
DTS üle 8-kohaliste kuni 12 tonniste reisijate veoks150 BGN77 eurot
DTS reisijate veoks üle 8 istekoha üle 12 tonni150 BGN77 eurot

Kui juht keeldub teel kontrollimisel hüvitist maksmast, siis vormistatakse ja antakse üle haldusõiguserikkumise akt. Pärast akti kättetoimetamist on rikkujal taas võimalus tasuda hüvitist panga teel 14 päeva jooksul, märkides maksekorraldusele haldusõiguserikkumise akti numbri. Seega vabaneb rikkuja selle rikkumise eest haldusvastutusest ning talle ei kohaldata suuremat rahatrahvi. Juhul, kui juht ei tasu hüvitist 14 päeva jooksul, tehakse rahatrahviotsus – sõiduautodele on trahv 300 leevi ja sõidukitele, mille tehniline täismass on üle 3,5 tonni – 1800. leevid.

Hüvitis tasumisest keeldunud juht, kelle kohta koostati haldusõiguserikkumise akt, peab marsruudi pikendamiseks maksma:

 • sõiduauto puhul – väljuva vinjeti maksumus on 10 BGN;
 • üle 3,5 tonni kaaluvatele sõidukitele – maksimaalne teemaksu kogumine ja alles siis saab ta oma marsruuti jälgida. Tasuda saab ainult kaardiga.

Trahvi saab tasuda pangaülekandega.

Riikliku Teekasutusteenistuse konto trahvide tasumiseks pangas

IBAN: BG50BNBG96613100165801

BIC: BNBGBGSD

BNB pank

MIS ON BULGAARIAS TRAHVID?

Tasuliste teemaksudeta teedevõrgu kasutamise eest on trahvid vahemikus 300 BGN sõiduauto puhul kuni 3000 BGN raskeveokite puhul:

 • Tasulisel teedevõrgul sõiduautot juhtivale juhile tuleb tasumata vinjetitasu eest määrata trahv 300 BGN.
 • Tasulisel teedevõrgul raskeveokit juhtivale juhile, kes ei täida vastavaid kohustusi, nagu: läbitud vahemaa kindlaksmääramine või teekasutustasu (marsruudikaart või teekasutustasu) tasumata jätmine, karistatakse rahatrahviga 1800 leevi.
 • Raskeveoki omanik, mille teekasutustasu on täielikult või osaliselt tasumata, sh valesti deklareeritud andmete (tee või teelõigu tehnilised omadused), läbitud vahemaa, maanteesõiduki kategooria, telgede arvu ja selle keskkonnamõju tõttu. omadused, määratakse rahatrahv 2500 leevi    Rahatrahv määratakse maanteesõiduki registreeritud kasutajale selle olemasolul. Kui omanik või registreeritud kasutaja on juriidiline isik, kohaldatakse tema suhtes varalist sanktsiooni summas 2500 BGN.
 • Tasulise teedevõrgu kasutamisel ilma ostetud vinjetita, kui auto registreerimisnumber on samal ajal loetamatu või muul viisil peidetud, karistatakse juhti rahatrahviga 500 leevi.
 • Tasulise teedevõrgu kasutamisel raskeveokite poolt tasulise teekasutustasuta mistahes viisil loetamatu või varjatud registreerimisnumbriga on trahv 3000 leevi.

Alates 2019. aastast on kehtestatud hüvitistasu, mille kohaselt on rikkumise tuvastamisel võimalik vabatahtlikult tasuda teedevõrgu kasutamise eest ilma haldusõiguserikkumise akti koostamata ja suuremaid trahve.

Autode hüvitamise tasu on 70 BGN.

Ministeeriumi 20. veebruari 2020. a määrus nr 24 Ameti “Maanteeinfrastruktuur” poolt võetavate tasude tariifide muutmise kohta reguleerib järgmisi hüvitistasusid maanteesõidukitele, mille tehniliselt lubatud täismass on suurem. kui 3,5:

Veoauto üle 3,5 t kuni 12 t150 BGN77 eurot
Veoauto üle 12 t, 2-3 telge450 BGN230 eurot
Veokid üle 12 tonni, 4 või enam telge750 BGN383 eurot
DTS üle 8-kohaliste kuni 12 tonniste reisijate veoks150 BGN77 eurot
DTS reisijate veoks üle 8 istekoha üle 12 tonni150 BGN77 eurot

Kui juht keeldub teel kontrollimisel hüvitist maksmast, siis vormistatakse ja antakse üle haldusõiguserikkumise akt. Pärast teo kättetoimetamist on rikkujal võimalik hüvitist uuesti tasuda 14 päeva jooksul panga vahendusel, märkides maksekorraldusele haldusõiguserikkumise protokolli numbri. Seega on rikkuja selle rikkumise eest halduskaristusest vabastatud ning talle ei kohaldata suuremat rahatrahvi. Kui juht ei ole 14 päeva jooksul hüvitist tasunud, võib tema suhtes algatada haldusvastutusele võtmise asja, mille alusel karistada teda rahatrahviga – autode puhul on trahv 300 leevi ja maantee eest. sõidukid, mille tehniliselt lubatud täismass on üle 3,

Juht, kes keeldus hüvitise maksmisest ja kelle kohta koostati haldusõiguserikkumise protokoll, peab sõidu jätkamiseks maksma:

 • sõiduautole – “nädalavahetuse” vinjeti maksumus, mis on 10 leevi.
 • sõidukitel massiga üle 3,5 tonni on sõidu jätkamine võimalik alles peale maksimumtasu tasumist. Maksta saab ainult kaardiga.

Ministrite nõukogu 20. detsembri 2019. aasta määrusega nr 370 vastu võetud vabariikliku teedevõrgu läbimise ja kasutamise eest võetavate tasude tariifi artikli 29 kohaselt on tasu ülemmäär:

MaanteesõidukidVihma käes
   
 Veokid üle 3,5 tonni – kuni 12 tonniEURO VI, EEV27.00
EURO V27.00
EURO III ja IV34.00
EURO 0, I, II48.00
   
 Veoauto üle 12 tonni, 2-3 telgeEURO VI, EEV71.00
EURO V82.00
EURO III ja IV102.00
EURO 0, I, II146.00
   
 Veokid üle 12 tonni, 4 või enam telgeEURO VI, EEV119.00
EURO V133.00
EURO III ja IV167.00
EURO 0, I, II242.00
   
Reisijate veoks ette nähtud maanteesõidukid, millel on rohkem kui 8 istekohta, ilma juhiistmeta, kuni 12 tonniEURO VI, EEV24.00
EURO V31.00
EURO III ja IV38.00
EURO 0, I, II49.00
   
Reisijateveoks ette nähtud maanteesõidukid, üle 8 istekoha ilma juhiistmeta, üle 12 tonniEURO VI, EEV24.00
EURO V31.00
EURO III ja IV38.00
EURO 0, I, II49.00

 

Riikliku Teekasutusteenistuse konto trahvide tasumiseks pangas

IBAN: BG50BNBG96613100165801

BIC: BNBGBGSD

BNB pank

MILLISED KONTROLLASUTUSED TAOTLEvad BULGAARIA TEEMAKSUTAKSU (Vinjet või OOO-TASU)

Vinjetti ja teemaksu tasumist kontrollivad riikliku teemaksu kogumise talituse, siseministeeriumi ja tolliameti ametnikud juhtudel, kui sõiduk väljub Bulgaaria territooriumilt piiripunkti kaudu.

Kiirteemärgi hind ja kehtivus Bulgaarias

Brändi hind sõltub sõiduki kategooriast. Teetemplid on saadaval nädalavahetuse, nädala, kuu, kvartali ja aasta kohta.

Kogu teabe kiirteede kaubamärkide ja Bulgaaria teedel toimuvate sündmuste kohta leiate veebisaidilt    BGtoll.bg   . Samalt kodulehelt saab kontrollida ka vinjeti tasu kehtivust. Maanteeülevaatuse ajal ei pea te kiirteel ostu tõendavat dokumenti näitama.

Teevinjetid sõidukitele kuni 3,5 tonni

Autod kuni 3,5 tonniHaagis autodele kaaluga kuni 3,5 tonni.
Nädalavahetusel10 BGN10 BGN
Iganädalane15 BGN15 BGN
Kuu30 BGN30 BGN
Kolm kuud54 BGN54 BGN
Iga-aastane97 BGN97 BGN

Nädalavahetuse vinjett kehtib kella 12.00-st reede südaööni.

Kuni 3,5 tonni kaaluva sõiduki haagise olemasolul on kiirteemärk nõutav, kui sõiduki kogumass (koos haagisega) ületab 3,5 tonni. Sel juhul tuleb haagisele osta ka auto mark. Hinnad on samad, mis kuni 3,5 tonnisel sõidukil. laud.

Liiklusmärgid üle 3,5 tonni kaaluvatele sõidukitele

Alates 1. märtsist 2020 tuleb Bulgaaria teede kasutamise eest tasuda rohkem kui 3,5 tonni kaaluvate sõidukite eest. Infot tasu kohta leiab veebilehelt    Bgtoll.bg   .

Marsruudipassi saad osta, kui teete marsruudi ette ja maksate enne reisi algust. See sobib Bulgaaria teede ja kiirteede lühiajaliseks kasutamiseks. Route Passi saate osta veebis aadressil    Web.bgtoll.bg   , samuti kuni 3,5 tonni kaaluvate autode kaubamärki.

Teine võimalus on marsruut salvestada pardaseadme või juba paigaldatud GPS-jälgija abil. Sõlmite lepingu riikliku elektroonilise teemaksuteenuse pakkujaga, kes annab teile pardaseadme.

Tasu saad ette    arvutada kalkulaatori abil   .

Kust saab Bulgaarias Internetist teevinjetti osta

Marki saab osta iseteenindusterminalide kaudu Maanteeinfrastruktuuri Ameti müügipunktides ja esindustes, samuti Maanteeinfrastruktuuri Ameti kassast ja piirkondlikest esindustest. Kiirteetempli saate osta ka    rakendusest BGTOLL  .

Lihtsaim viis Bulgaaria vinjeti ostmiseks on veebis aadressil    Web.bgtoll.bg   .

Trahvid Bulgaarias tasumata kiirteevinjettide eest

Bulgaarias kehtiva kiirteemaksuta autojuhte ähvardab trahv 300 BGN autode puhul kuni 3000 BGN veoautode eest.

Tasulised kiirteede lõigud Bulgaarias

Osad maanteed on avatud, ülejäänud on alles valmimisel.

 • A1 Trakia kiirtee: Sofia – Burgas
 • Kiirtee A2 Hemus: Sofia – Varna
 • Kiirtee A3 Struma: Sofia – Kulata / Promachonas (piir Kreekaga)
 • Kiirtee A4 Maritsa: Plovdiv – Svilengrad (piir Türgi ja Kreekaga)
 • Kiirtee A5 Cherno More: Varna – Burgas
 • Kiirtee A6 Lyulin: maantee Sofia – Daskalovo – Struma
 • Maantee E 70: Chumen – Varna
 • Kiirtee E 79: Botevgrad – Sofia
 • Kiirtee E 80: Sofia – Plovdiv – Orizovo

Tasulised lõigud esimese klassi maanteedel Bulgaarias

 • E70: Ruse – Chumen
 • E79: Vidin – Botevgrad
 • E79: Sofia – ümmargune
 • E80: Serbia – Kalotina – Sofia
 • E80: Orezovo – Haskovo – Svilengrad – Kapitan Andreevo – Türgi
 • E83: Byala – Pleven – Botevgrad
 • E85: Ruse – Byala – Veliko Tarnovo – Stara Zagora – Haskovo
 • E85: Svilengrad – Kreeka
 • E87: Rumeenia – Shabla – Varna – Burgas – Malko Tarnovo – Türgi
 • E772: Yablanitsa – Veliko Tarnovo – Chumen
 • E772: Popovitsa – Stara Zagora – Sliven – Burgas
 • E871: Kyustendil – piparkoogid

Bulgaaria kiirteede ja tasuliste teede kaart

Kiirteede ja kiirteede kaardi leiate aadressilt    Aebtri.com   . Esmaklassiliste teede kaardiga saab tutvuda    siin   .

Sektsioonid on tasutud eritasu eest

Bulgaarias on lisaks kiirteemaksudele tasu ka teatud sildade ületamise ja sõiduki parvlaevaga üle Doonau vedamise eest. Need on kohad Rumeenia piiripunktides.

Silla- ja praamimaksud 2022

Autod kuni 3,5 tonni
Giurgiu-Ruse (sild)3 €
Vidin – Calafat (sild)6 €

Bulgaarias kiiruspiirang

Kiirusepiirang autodele:

 • Linn: 50 km/h
 • Väljaspool linna: 90 km/h
 • Mootorsõidukite rajal (1. klass): 120 km/h
 • Maanteel: 140 km/h

Bulgaarias trahvid kiiruse ületamise eest

Bulgaaria politseinikele meeldib välismaalasi trahvida. Tihti juhtub, et patrull peatab teid ja ilma mõõtmist kinnitamata saate juba trahvi. Selle põhjuseks on kindlasti kõrge korruptsioonitase EL-is. Juhtub ka seda, et nad asetavad väikese maksimumkiirusega kaasaskantava märgi ja kohe selle taha radari. Trahvid kogutakse sisse mõnesaja meetri kaugusel. See olukord paraneb aga ka tänu riigi üleriigilistele jõukatsumispüüdlustele, eelkõige tänu korruptsiooni vähendamisele.

Olge ettevaatlik teiste juhtide suhtes. Tihti sõidavad nad joobes olles, teevad möödasõitu jne.

Kiiruse ületamine ühes Bulgaaria linnas


kuni 10 km/h: 20 BGN
11-20 km/h: 50 BGN
21-30 km/h: 100 BGN
31-40 km/h: 400 BGN
41-50 km/h: 600 BGN
üle 51 km/h : 700 BGN ja juhiloa äravõtmine 3 kuuks, iga 5 km/h eest suureneb trahv 50 võrra


Bulgaarias linnast väljas kihutamine


kuni 10 km/h: 20 BGN
11-20 km/h: 50 BGN
21-30 km/h: 100 BGN
31-40 km/h: 300 BGN
41-50 km/h: 400 BGN
üle 51 km/h : 600 BGN, iga 5 km/h kohta suureneb trahv 50 BGN võrra

Sõitmistrahvid Bulgaarias


Oluline on, et trahvi ei tuleks maksta otse politseinikule kohapeal, vaid ainult pangakontoris pangaülekandega.

Sõit läbi punase tule – 50 BGN
Reisimine lapsega ilma turvatoolita – 50 BGN
Sõitmine ilma esituledeta – 20 BGN
Joobes juhtimine – 300 BGN kuni 2000 BGN
Sõitmine ilma turvavööta – 50
BGN Sõitmine – 50 BGN

Auto varustus peab olema Bulgaarias

 • Automaatne esmaabikomplekt
 • Helkurvest (ka mootorratastele)
 • ohukolmnurk
 • Tulekustuti (va mootorrattad)

Mootorrataste, mopeedide ja ATV-de juhid ja reisijad peavad kandma kiivrit.

Rehvid

Bulgaarias on talverehvid kohustuslikud 15. novembrist 1. märtsini. Minimaalne turvise sügavus peab olema vähemalt 4 mm.
Lumeketi kasutamine on lubatud ainult siis, kui ilmastikuolud seda nõuavad. Naastrehvid ei ole lubatud.
Kohustuslike reeglite eiramine toob kaasa 50 rahatrahvi

Turvavööd

Turvavööde kasutamine on kohustuslik kõikidele sõidukis sõitjatele. Siiski on erandeid:

 • rasedad naised
 • isikud, kelle füüsiline seisund ei võimalda turvavööd kasutada
 • taksojuhid reisijate vedamisel
 • autokoolide instruktorid sõidavad õppimise eesmärgil autoga

Lapsed autos

Alla 12-aastased ja alla 150 cm pikkused lapsed peavad kasutama sobiva kaalu ja vanusega turvatooli.
Samas ei ole alla 12 ja 150 cm pikkusi lapsi esiistmel lubatud transportida, isegi lasteistmel.

Alkohol sõidu ajal

Bulgaarias on maksimaalne lubatud alkoholisisaldus veres 0,5 ppm.
Alkoholijoobes sõidukijuhtimise eest karistatakse karmide karistustega.

0,5 kuni 1,2 ‰

 • algajad juhid kuni 2 aastat – rahatrahv 300 BGN kuni 600 BGN ja juhiloa äravõtmine 12 kuuks, korduva rikkumise eest rahatrahv 1000 BGN kuni 2000 BGN ja juhiloa äravõtmine 3 aastaks
 • üle 2-aastase staažiga juhid – rahatrahv 200 BGN kuni 500 BGN ja juhiloa äravõtmine 12 kuuks, korduva rikkumise eest rahatrahv 1000 BGN kuni 2000 BGN ja juhiloa äravõtmine 3 aastaks

üle 1,2‰

 • Kuni 2 aastat vangistust ja raske rahatrahv

alkoholi- või narkootikumide testimisest keeldumine

 • trahv 500 BGN kuni 1000 BGN ja juhiloa äravõtmine 12-18 kuuks

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.