Jak dotąd jest to najbardziej szczegółowa mapa drogowa Czarnogóry. Ale ma też wiele nieścisłości. Na przykład lokalne drogi drugorzędne (białe) są często nieprawidłowo wyświetlane lub ich brakuje. Przechodzenie przez nie jest ryzykowne.
Dlatego gdy znajduję takie nieścisłości, zaznaczam je na mapie. Szczególną uwagę zwróciłem na drogi wybrzeża. Jak dotąd jest to najbardziej niezawodna karta, jaką widziałem.

Szczegółowa mapa Czarnogóry

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.