We wszystkich krajach europejskich na autostradach obowiązują ograniczenia prędkości . Jedynym wyjątkiem od tej listy są Niemcy, gdzie nie ma ograniczeń prędkości na odcinkach autostrad.

Ograniczenia prędkości w Europie dzielą się na trzy, a w niektórych krajach na cztery rodzaje. Zależy to od rodzaju drogi, po której się poruszasz – ruchu w terenie zabudowanym, ruchu poza terenem zabudowanym i ruchu na autostradzie. W niektórych krajach istnieje inny rodzaj – ruch na drogach.

Poniższy rysunek przedstawia mapę ograniczeń prędkości w Europie dla pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony bez przyczepy.

Mapa ograniczeń prędkości w Europie

≤ 100 km/h 110 km/h 120 km/h 130 km/h 140 km/h ≥ 140 km/h

Jak widać z poniższej tabeli, ograniczenie prędkości dla samochodów osobowych na autostradach w większości krajów wynosi od 120 do 130 km/h. W Niemczech na autostradach zalecana jest jedynie prędkość 130 km/h. W praktyce ponad 50% autostrad w Niemczech nie ma ograniczeń prędkości. Jedynym minusem jest to, że w wielu krajach drogi te są płatne .

Dane w poniższej tabeli można posortować rosnąco/malejąco, klikając nagłówek kolumny.

Do pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t

Kraj
Austriapięćdziesiątsto 130
Azerbejdżan609090110
Albania408090110
Andorapięćdziesiąt90  
Armenia6090 110
Białoruś 6090 110
Belgia pięćdziesiąt90 (70)120120
Bułgaria pięćdziesiąt90120140
Bośnia i
Hercegowina
pięćdziesiąt80100130
Wielka Brytania4896112112
Węgrypięćdziesiąt90110130
Niemcy pięćdziesiątsto 130
Grecjapięćdziesiąt90110130
Gruzja6090 110
Daniapięćdziesiąt80110130
Irlandiapięćdziesiąt80100120
Islandiapięćdziesiąt8090 
Hiszpaniapięćdziesiąt90100120
Włochypięćdziesiąt90110130
Cyprpięćdziesiąt80 sto
Łotwapięćdziesiąt90110 
Litwa pięćdziesiąt90120130
Liechtensteinpięćdziesiąt80  
Luksemburgpięćdziesiąt90 130
Maltapięćdziesiąt80  
Moldovapięćdziesiąt90110 
Holandiapięćdziesiąt80100130
Norwegiapięćdziesiąt80 110
Polska pięćdziesiąt90120140
Portugaliapięćdziesiąt90100120
Rosja609090110
Rumuniapięćdziesiątsto130130

Macedonia Północna
pięćdziesiąt80100130
Serbiapięćdziesiąt80100130
Słowacjapięćdziesiąt9090130
Słoweniapięćdziesiąt90110130
Turcjapięćdziesiąt90110120
Ukrainapięćdziesiąt90110130
Finlandiapięćdziesiąt80 120
Francjapięćdziesiąt80110130
Chorwacjapięćdziesiąt90110130
Czarnogórapięćdziesiąt80100130
Czechpięćdziesiąt90110130
Szwajcariapięćdziesiąt80100120
Szwecjapięćdziesiąt90 120
Estoniapięćdziesiąt90 110

1 Na Białorusi maksymalna prędkość na większości autostrady granicznej M1 Brześć-Mińsk-Rosja wynosi 120 km/h .

2 Na terenie Flandrii (północny region Belgii) maksymalna prędkość poza terenami zabudowanymi wynosi 70 km/h. W innych regionach Belgii ograniczenie prędkości wynosi 90 km/h.

3 W Bułgarii maksymalna prędkość na autostradzie 140 km/h jest dozwolona tylko na odcinkach spełniających wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Na pozostałych odcinkach autostrad utrzymuje się stare ograniczenie prędkości do 130 km/h.

4 W Niemczech zalecaną maksymalną prędkością na autostradzie jest 130 km/h. Jednocześnie wiele odcinków autostrad (według Wikipedii ponad 50%) wprowadziło już ścisłe ograniczenie prędkości od 80 km/h do 130 km/h.

5 Na Litwie od 1 listopada do 31 marca maksymalna prędkość na autostradach i drogach wynosi 110 km/h.

6 W Polsce od 23:00 do 05:00 maksymalna prędkość w terenie zabudowanym zostaje zwiększona z 50 km/h do 60 km/h.
Poza terenem zabudowanym na drogach z jednym pasem w jednym kierunku – 90 km/h oraz z dwoma pasami w jednym kierunku – 100 km/h Na autostradzie z jednym pasem w jednym kierunku – 100 km/h, z dwoma pasy w jednym kierunku – 120 km/h.

Dla pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony z przyczepą

W przypadku samochod ów z przyczepą ograniczenia prędkości są niższe. A nawet na autostradach w wielu krajach ograniczenie prędkości nie przekracza 90 km/h .

Dane w poniższej tabeli można posortować rosnąco/malejąco, klikając nagłówek kolumny.

Kraj
Austria pięćdziesiąt100 (80) 100 (80)
Azerbejdżan60707090
Albania40607080
Andorapięćdziesiąt90  
Armenia6090 90
Białoruśpięćdziesiąt70 90
Belgia pięćdziesiąt90 (70)120120
Bułgaria pięćdziesiąt7090 (80)100 (90)
Bośnia i
Hercegowina
pięćdziesiąt808080
Wielka Brytania48809696
Węgrypięćdziesiąt708080
Niemcypięćdziesiąt80 80
Grecja pięćdziesiąt8090 (80)100 (90)
Gruzja6070 80
Daniapięćdziesiąt708080
Irlandiapięćdziesiąt808080
Islandiapięćdziesiąt8080 
Hiszpaniapięćdziesiąt708090
Włochypięćdziesiąt708080
Cyprpięćdziesiąt80 sto
Łotwapięćdziesiąt8090 
Litwapięćdziesiąt909090
Liechtensteinpięćdziesiąt80  
Luksemburgpięćdziesiąt75 90
Malta4060  
Moldovapięćdziesiąt7090 
Holandiapięćdziesiąt809090
Norwegiapięćdziesiąt80 80
Polskapięćdziesiąt708080
Portugaliapięćdziesiąt7080sto
Rosja60707090
Rumuniapięćdziesiąt90120120

Macedonia Północna
pięćdziesiąt808080
Serbiapięćdziesiąt808080
Słowacjapięćdziesiąt909090
Słoweniapięćdziesiąt90stosto
Turcjapięćdziesiąt808590
Ukrainapięćdziesiąt808080
Finlandiapięćdziesiąt80 80
Francjapięćdziesiąt80100sto
Chorwacjapięćdziesiąt809090
Czarnogórapięćdziesiąt809090
Czechpięćdziesiąt808080
Szwajcariapięćdziesiąt808080
Szwecjapięćdziesiąt70 80
Estoniapięćdziesiąt90 90

7 Maksymalna prędkość dla pojazdów z przyczepami do 750 kg. Jeżeli waga przyczepy wynosi od 750 kg do 3,5 t to maksymalna prędkość poza osadą i na autostradzie jest ograniczona do 80 km/h.

8 Maksymalna prędkość dla pojazdów z przyczepami do 750 kg. Jeżeli masa przyczepy wynosi od 750 kg do 3,5 tony, to maksymalna prędkość na autostradzie jest ograniczona do 80 km/h, a na autostradzie do 90 km/h.

dla motocykli

W przypadku motocykli ograniczenia prędkości są w większości przypadków takie same jak w przypadku samochodów osobowych, z kilkoma wyjątkami.

Dane w poniższej tabeli można posortować rosnąco/malejąco, klikając nagłówek kolumny.

Kraj
Austriapięćdziesiątsto 130
Azerbejdżan60909090
Albania408090110
Andorapięćdziesiąt90  
Armenia6090 110
Białoruś6090 90
Belgia 2pięćdziesiąt90 (70)120120
Bułgariapięćdziesiąt8090sto
Bośnia i
Hercegowina
pięćdziesiąt80100130
Wielka Brytania48809696
Węgrypięćdziesiąt90110130
Niemcy pięćdziesiątsto 130
Grecjapięćdziesiąt90110130
Gruzja6090 110
Daniapięćdziesiąt80110130
Irlandiapięćdziesiąt80100120
Islandiapięćdziesiąt8090 
Hiszpaniapięćdziesiąt90100120
Włochypięćdziesiąt90110130
Cyprpięćdziesiąt80 sto
Łotwapięćdziesiąt90110 
Litwa pięćdziesiąt90120130
Liechtensteinpięćdziesiąt80  
Luksemburgpięćdziesiąt90 130
Maltapięćdziesiąt80  
Moldovapięćdziesiąt9090 
Holandiapięćdziesiąt80100130
Norwegiapięćdziesiąt80 110
Polska pięćdziesiąt90120140
Portugaliapięćdziesiąt90100120
Rosja609090110
Rumuniapięćdziesiątsto130130

Macedonia Północna
pięćdziesiąt80100120
Serbiapięćdziesiąt80100130
Słowacjapięćdziesiąt9090130
Słoweniapięćdziesiąt90110130
Turcjapięćdziesiąt8090sto
Ukrainapięćdziesiąt808080
Finlandiapięćdziesiąt80 120
Francjapięćdziesiąt80110130
Chorwacjapięćdziesiąt90110130
Czarnogórapięćdziesiąt80100130
Czechpięćdziesiąt90110130
Szwajcariapięćdziesiąt80100120
Szwecjapięćdziesiąt90 120
Estoniapięćdziesiąt90 110

Należy również pamiętać, że ograniczenie prędkości w Europie obowiązuje nie tylko z góry, ale także z dołu. Tak więc na wielu autostradach jazda z prędkością poniżej 60-70 km/h jest zabroniona.

Więcej informacji na temat ograniczeń prędkości można znaleźć w odpowiedniej sekcji dla każdego kraju.

Ograniczenia prędkości w Europie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.