Odwołania


Odwołanie dotyczące błędów w fakturze należy złożyć na piśmie do strony wystawiającej fakturę. Będzie to albo dostawca usług opłat drogowych, albo podmiot p obierający opłaty.

Jeśli podpisałeś umowę z dostawcą usług opłat drogowych, umowa ta określa prawa i obowiązki dotyczące Ciebie i danego usługodawcy. Indywidualne transakcje opłat drogowych dla pojazdów bez umowy będą fakturowane przez podmiot pobierający opłatę, który jest właścicielem stacji pob oru opłat, w której została wygenerowana transakcja opłaty drogowej. W takich przypadkach prawa i obowiązki odnoszące się odpowiednio do Ciebie i osoby pobierającej opłaty są określone w norweskich przepisach dotyczących uiszczania opłat drogowych.

Spory pomiędzy dostawcą usług płatniczych/pobieraczem opłat a klientem dotyczące faktur podlegają przepisom norweskiej ustawy o sporach dotyczących mediacji i postępowania w sporach cywilnych.

Musisz wysłać wniosek o zwolnienie do podmiotu pobierającego opłaty, który decyduje o możliwości przyznania zwolnienia. Od takiej decyzji przysługuje odwołanie do Norweskiej Dyrekcji Dróg.

Odwołania AutoPass

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.