Винетка България Цена, откъде да купя, платени пътища в България, Плащане на пътища в България онлайн, Плащане на дорвиз за товарни автомобили България, магистрали в България

Винетка за магистрала е необходима в България при шофиране по магистрали и по повечето първокласни пътища
. Превозните средства с тегло до 3,5 тона трябва да имат маркировка за магистрала, камионите над 3,5 тона и автобусите плащат пътна такса, мотоциклетите не трябва да имат маркировка.
Българските винетки се продават с една година, три месеца, един месец и една седмица, освен това
   се предлага и пътна винетка през почивните дни.


Пътна карта в България

ЗАЩО В БЪЛГАРИЯ СЕ ВЪВЕЖДА Е-ВИНЕТКАТА И ТАКСИ?

В България от 2019 г. електронната винетка и пътните такси са въведени като модерен начин за събиране на пътни такси за ползване на републиканската пътна мрежа.
По този начин се генерира необходимия финансов ресурс, който впоследствие се използва за устойчиво развитие на съществуващи и нови пътища, включително пътна безопасност.
Системата за събиране на пътни такси е базирана на съвременни технологии, които позволяват удобни методи за плащане и контрол, като същевременно не пречат на свободното движение на превозните средства.
Системата въвежда справедлив и основан на европейски директиви модел на таксуване.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА Е-ВИНЕТКАТА И ЕЛЕКТРОННОТО СЪБИРАНЕ НА ТОЛ В БЪЛГАРИЯ?


От 1 януари 2019 г. в България се въвежда електронна винетка за ползване на републиканската пътна мрежа. Цените на електронните винетки остават непроменени за всички превозни средства. От 2019 г. се въвежда и Изходящата винетка за автомобили. С влизането в сила на електронната винетка няма нужда от залепване на хартиен винетен стикер върху предното стъкло на превозното средство. При проверка от контролни органи на пътя собствениците и ползвателите на МПС не са длъжни да представят документ, удостоверяващ закупуването на винетка.

За събиране на пътни такси Агенция „Пътна инфраструктура“ работи със система за събиране на пътни такси. Система – съвкупност от технически средства и процедури, чрез които се осъществява продажбата, валидирането и контрола на регулираното използване на пътната мрежа.

Трябва ли да купувам електронна винетка за ремарке /каравана/ в България?


Когато общото тегло на комбинацията автомобил+ремарке/каравана надвишава 3,5 тона е задължително закупуването на е-винетка категория 3 за ремаркето/каравана. Срокът на валидност на винетка за ремарке/каравана може да се различава от срока на валидност на електронна винетка за превозно средство.

Трябва ли да имам хартиено копие на документа, потвърждаващ покупката на електронна винетка в България?


Потвърждаване на плащането на винетната такса се извършва от съответните регулаторни органи чрез проверка за наличието на правилно генерирана и валидна електронна винетка в електронната система в съответствие с чл. 10а(5) от Закона за пътищата, като потребителите не са длъжни да представят издадената от тях електронна винетка или доказателство за плащане при проверка.

КОЛКО ДЪЛГО ВАЖАТ ХАРТИЕНИ ВИНЕТКИ В БЪЛГАРИЯ?

Хартиените винетки, които се подновяват през 2019 г., остават валидни до изтичане на срока им. Винетният стикер трябва да остане залепен на предното стъкло до изтичане на срока му, за да може да бъде проверен от регулаторните органи.

КОИ АВТОМОБИЛИ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТЯТ Е-ВИНЕТКА В БЪЛГАРИЯ?


Съгласно Закона за пътищата:
Винетна такса се заплаща за следните превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона:

• превозни средства с най-малко четири колела и предназначени за превоз на пътници;
• превозни средства с най-малко четири колела и предназначени за превоз на товари;
• автомобили с висока проходимост.

Превозните средства, предназначени за полуремаркета, се считат за превозни средства, предназначени за превоз на товари с повече от 2 оси, независимо от броя на осите и дали полуремарке е прикачено.
Когато превозно средство се управлява с ремарке и когато общата допустима техническа маса на влака надвишава 3,5 тона, се заплаща допълнителна винетна такса за ремаркето за същия клас превозно средство.

КОИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НЕ ПЛАЩАТ Е-ВИНЕТ В БЪЛГАРИЯ?


Съгласно Закона за пътищата:
Винетна такса не се заплаща от лица с 50% или повече намалена работоспособност, както и лица или семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и завършено средно образование, но не по-възрастни. над 20 годишна възраст. На тези лица се издава безплатна електронна винетка с валидност една година.
Не заплащат винетна такса МПС с по-малко от 4 колела, както и колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирана за работа по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.
Превозни средства МВР, Национална служба за охрана, ДАНС, Спешна медицинска помощ и Въоръжените сили също не плащат винетна такса.

Какви начини обхваща системата за плащане с електронна винетка в България?


С Решение на Министерския съвет от 01 декември 2004 г. № 945 е одобрен списъкът на републиканските пътища, за които се начислява такса за ползване на пътна инфраструктура – ​​винетна такса   . vinetki.pdf

Картата на пътните участъци, за които е необходима електронна винетка, можете да видите   тук   .

Какво се случва, ако шофирате без винетка в България?


Ако не сте платили винетката за ползване на платената пътна мрежа, значи сте нарушител и ще бъдете глобени.

Нарушенията се установяват чрез електронна система, както и чрез стационарни и мобилни камери на Националната служба за събиране на пътни такси на пътя. Контрол върху заплащането на винетните такси ще се осъществява от органите на МВР, както и Агенция „Митници”, когато превозното средство напусне територията на България през ГКПП.

По пътищата на България ще работят около 300 стационарни камери и 105 превозни средства, които ще проверяват денонощно регистрационните табели на превозното средство и ще проверяват в системата дали е заплатена съответната пътна такса – електронна винетка.

КОИ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ ЩЕ СЛЕДВАТ ЕЛЕКТРОННАТА ВИНЕТКА В БЪЛГАРИЯ?


Контролът по заплащането на винетната такса ще се осъществява от органите на Националната служба за събиране на пътни такси, МВР, както и Агенция „Митници”, когато превозното средство напусне територията на България през ГКПП.

КАКВО ОЗНАЧАВА ТАКСА ЗА КОМПЕНСАЦИЯ И ЩЕ ИМА ЛИ САНКЦИИ ЗА ЛИПСАТА НА Е-ВИНЕТКА СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВАТА ТАКСА ЗА КОМПЕНСАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ?


Не, въвеждането на такса за обезщетение не отменя глобите.
Всички водачи, собственици или ползватели на превозни средства, които използват платената пътна мрежа, без да заплащат съответната такса и без да заплащат таксата по републиканската пътна мрежа (електронна винетка или пътна такса), са нарушители и следва да бъдат глобявани.

При извършено нарушение се съставя акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който се издава решение за глоба, с което се определя налагането на глоба.

Ако водачът откаже да заплати таксата за обезщетение, ще му бъде начислена такса за административно нарушение, равна на таксата за обезщетение, като на водача ще бъде предоставена възможност да я заплати по банков път в 14-дневен срок. Ако водачът не плати 14-дневния срок, влиза в сила глоба – за леки автомобили е 300 лева, а за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона – 1800 лева.
Водачът, който е отказал да заплати таксата за обезщетение и е съставил акт за административно нарушение, за да кара по-нататък, трябва да заплати:
• за лек автомобил – цената на изходящата винетка е 10 лв.;
• за превозно средство с тегло над 3,5 тона – трябва да заплати цената на седмична винетка и едва тогава ще може да кара по-нататък. Плащането е възможно само с карта.

Ако нарушителят заплати таксата за обезщетение при установяване на нарушението или в 14-дневен срок от съставяне на акт за административно нарушение, той се освобождава от административна отговорност и не подлежи на глоба, чийто размер е много по-висок.

ЗАЩО СЕ ВЪВЕЖДА ТАКСАТА ЗА КОМПЕНСАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ?


Таксата за обезщетение е въведена на 31 януари 2017 г. в Закона за пътищата, а с измененията на Закона за движение по пътищата, които ще влязат в сила от началото на 2019 г., такава разпоредба е предвидена да действа като механизъм за освобождаване от административна отговорност за нарушения, свързани с използването на платена пътна мрежа.

Възможността за доброволно плащане на таксата за обезщетение, от една страна, се стреми да увеличи събираемостта на таксите за ползване на платената пътна мрежа, а от друга страна, таксата за обезщетение позволява на нарушителя да плати най-високата такса закъснение и по този начин да бъдат освободени от налагането на глоба и свързаните с това мерки.

КАК МОГА ДА ПЛАЩА ТАКСАТА ИЛИ НАЗВАТА ЗА КОМПЕНСАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ?

Таксата може да бъде платена:

• при извършване на пътна проверка от надзорните органи на Националната служба за събиране на пътни такси. Може да се плати само и само с карта на ПОС-терминал, който ще бъде оборудван с мобилни екипи на т.нар. пътен контрол

• Ще може да се плаща в брой на ГКПП, като се има предвид, че съответното превозно средство може да напусне страната само след плащане.

Ползвателят на платената пътна мрежа има възможност да заплати таксата за обезщетение както по банков път, така и в пунктовете за продажба – в брой или с карта.

При проверка на служители на МВР на пътя е невъзможно да се плати такса за обезщетение на място.

Ако водачът откаже да заплати таксата за обезщетение, ще му бъде начислена такса за административно нарушение, равна на таксата за обезщетение, като на водача ще бъде предоставена възможност да я заплати по банков път в 14-дневен срок. Ако водачът не плати 14-дневния срок, влиза в сила глоба – за леки автомобили е 300 лева, а за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона – 1800 лева.

Шофьор, който е отказал да заплати таксата за обезщетение и има съставен протокол за административно нарушение, за да шофира по-нататък, трябва да заплати:

 • за лек автомобил – цената на изходящата винетка е 10 лв.;
 • за превозно средство с тегло над 3,5 тона – трябва да заплати цената на седмична винетка и едва тогава ще може да кара по-нататък. Плащането е възможно само с карта.

Ако нарушителят заплати таксата за обезщетение при установяване на нарушението или в 14-дневен срок от датата на съставяне на акта за установяване на административно нарушение, той се освобождава от административна отговорност и не му се налага глоба, в размер на много по-високо.

Глобата може да бъде платена по банков път.

Сметка на Националната администрация за плащане на неустойки чрез банката

КАК ДА НАПИШЕМ РЕГИСТРАЦИЯТА НА АВТОМОБИЛА – НА КИРИЛИЦА ИЛИ НА ЛАТИНИЦА В БЪЛГАРИЯ?

Въвеждането на знаците от регистрационния номер на превозното средство при закупуване на електронна винетка или маршрутна карта през уебсайт, мобилно приложение или терминал за самостоятелен достъп трябва да става както с латиница, така и с кирилица, при условие че визуално съвпадат напълно със знаците в регистрацията номер. При въвеждане на цифри се въвеждат само букви и цифри. Азбучните букви на регистрационния номер трябва да бъдат изразени с главни букви.

Ако регистрационният номер съдържа тире, точка или интервал, те не трябва да се въвеждат. В изключителни случаи специалните азбучни знаци като Ü, Ö, Ä, Č, Š, Ž, Ć, Đ трябва да съвпадат точно между знаците, използвани в съответната позиция, и регистрационния номер на съответното превозно средство.

Знаците 0 (нула) и O (буква O) не са взаимозаменяеми. Цифрата на числото трябва да бъде написана с помощта на цифрата 0 (нула), а буквата е „О“ за буква.

Примери 

правилноГрешно
SV0000NRSV    0000    NR
Около B0000WOV    0000    VT
VR0000RVVR    0000    RV
1AVS0031        ABC        003
07D3705807   Д.     37058
AA000AAAA 000AA
АÖSU700И за  SU700
LE059ŠNLE059   S   N
0В0032ВТОтносно    B0032W

КОЛКО ВРЕМЕ ТРЯБВА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ПЛАЩАНЕ С БАНКОВ ПРЕВОД, КАРТА ИЛИ ДЕПОЗИТ В БЪЛГАРИЯ?


При закупуване на електронна винетка по банков път е необходимо технологично време, за да бъде отразено плащането, както при други случаи на банкови преводи. Следователно шофьорите, които желаят да заплатят електронната винетка по банков път, трябва да го направят най-малко три работни дни преди пътуването, като този период е валиден само ако номерът за плащане е правилно изписан в платежното нареждане PAY и ако е правилната сума преведени, изчислени в PAY номер.

За целта на плащането в платежното нареждане е необходимо да напишете само и само 13-цифрения PAY код, генериран при регистрацията на електронната винетка /без интервали и друга информация/.

Например: PAY1901198888888

За всеки генериран PAY код се издава отделно пълномощно за плащане. Моля, имайте предвид, че платежните нареждания се обработват автоматично, така че информацията трябва да бъде попълнена правилно.

Като получател трябва да напишете API или Агенция „Пътна инфраструктура“.

Плащането с електронна винетка с банкова карта или в брой се показва в системата в рамките на не повече от пет минути. Закупилите електронна винетка могат да проверят автентичността на винетката чрез бутона Проверка на винетката на страницата на bgtoll.bg

Инструкции за банков превод

КАКВО СЕ СЛУЧВА, АКО ПРЕДСТАВЯ ГРЕШНО ДАНИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА АВТОМОБИЛА, ИМЕЙЛ ИЛИ ВАЛИДНОСТТА НА Е-ВИНЕТКАТА В БЪЛГАРИЯ?


При закупуване на електронна винетка собственикът или ползвателят на превозното средство носи отговорност за попълването на правилната информация.

В част 3, чл.5 от Заповедта за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за заплащане за различни категории превозни средства въз основа на изминато време и разстояние е записано: „Отговорност за неправилно декларирани данни за регистрационната табела на превозно средство, неговата категория или период, винетката се носи съответно от собственика или ползвателя, а при неправилно декларирани данни се счита, че винетната такса не е заплатена за превозното средство. ”

Агенция „Пътна инфраструктура” и „Национално пътно управление” не носят отговорност за погрешно въведена информация.

При закупуване на уеб страницата www.bgtoll.bg, на терминала за самообслужване и използване на мобилното приложение, системата изисква последната стъпка – проверка на въведените данни. Потребителите, закупили електронна винетка, са любезно помолени да прегледат и потвърдят въведената от тях информация, преди да потвърдят окончателното плащане.

КЪДЕ МОГА ДА КУПЯ Е-ВИНЕТКА В БЪЛГАРИЯ?


• В Интернет на   www.bultoll.bg
• Чрез мобилно приложение
• Чрез терминали за самоплащане в търговски обекти и регионални пътни управления на Агенция „Пътна инфраструктура“
• На каса, пунктове за продажба и регионални пътни управления на агенцията „Пътна инфраструктура“ https://www.youtube.com/embed/5x3ADgjsZEI

КАК МОГА ДА ПЛАЩА Е-ВИНЕТКА В БЪЛГАРИЯ?


При онлайн покупка от сайта www.bultoll.bg и през мобилното приложение можете да платите с карта.

Плащането в брой е възможно само при закупуване на електронна винетка на касата в пунктовете за продажба и в областните пътни управления на АДИ. Можете също да плащате с карта в тези точки на продажба, по-специално с карта за гориво.

Плащането на електронната винетка може да се извърши и по банков път. За целта първо трябва да го закупите на сайта www.bultoll.bg, като при извършване на банков превод въведете идентификационния номер на генерираната електронна винетка в полето „Основа за плащане”.

КАК ДА ЗНА ДАЛИ Е ВАЛИДНА ЕЛЕКТРОННАТА ВИНЕТКА, КОЯТО КУПЕХ В БЪЛГАРИЯ?

При закупуване на електронна винетка в сайта    www.bultoll.bg    и в мобилното приложение след последната стъпка на екрана се генерира потвърждение за успешна покупка.
На имейл адреса, който сте посочили, същата информация ще бъде изпратена и на вашия имейл адрес.
При закупуване на електронна винетка на място за продажба или в регионална пътна администрация на ADI, както и на терминал на самообслужване, ще бъде генерирана касова бележка за закупената електронна винетка.
Тази разписка, както и потвърждението за успешна покупка, не подлежат на проверка и не сте длъжни да ги показвате на служителите по ТОЛ такси.
На сайта    www.bultoll.bgа на терминала за самообслужване можете да проверите валидността на закупената електронна винетка по всяко време.

КАКВО СЕ СЛУЧВА, АКО НЕ ВЪВЕДЕМ РЕГИСТРАЦИЯТА, Е-МАЙЛА ИЛИ ВАЛИДНОСТТА НА ЕЛЕКТРОННАТА винетка В БЪЛГАРИЯ?

При закупуване на електронна винетка лицето, което въвежда данните, носи отговорност за попълването на коректната информация. При покупка от уебсайта www.bultoll.bg  , терминала за самообслужване и мобилното приложение, системата изисква последната стъпка за проверка на въведените данни. Потребителите, закупили електронна винетка, се молят внимателно да прегледат и потвърдят въведената информация, преди да потвърдят окончателното плащане. Агенция „Пътна инфраструктура” и Националната служба за събиране на пътни такси не носят отговорност за неправилно въведена информация

ВЪЗМОЖНО ЛИ ДА СЕ ПОЛУЧАВА ФАКТУРА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ВИНЕТКА В БЪЛГАРИЯ?

Съгласно Закона за данък върху добавената стойност таксите (електронна винетка и пътни такси) са държавно мито, за което не се начислява ДДС.
Тарифите за електронни винетки и пътни такси са едни и същи, независимо от начина, по който са закупени – на сайта www.bultoll.bg, от мобилно приложение, на терминал за самообслужване или на касата в пунктовете за продажба и областните пътни управления на Агенция „Пътна инфраструктура”

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФИНА Е-МАЙЛ В БЪЛГАРИЯ?


Електронното съобщение е документ, с който се налага глоба или имуществена санкция за нарушение, което е движение на платена пътна мрежа без заплащане на такси, установени от електронната система за събиране на транспортни такси. Нарушенията се генерират от доказателствения протокол.

Електронно съобщение за налагане на глоба се издава на собственика на превозното средство, посочено в документите му за регистрация.

Издава се както на собственици на автомобили, които системата е регистрирала като нарушители – без валидна електронна винетка – така и на собственици на превозни средства с тегло над 3,5 тона, които се експлоатират без предварително закупена маршрутна карта за конкретни ТОЛ сектори или нямат приета декларация за събиране на пътни такси за пътуване, генерирана на базата на бордово устройство или GPS тракер.

В съобщението трябва да се посочат ден и час на установяване на нарушението, характеристиките на превозното средство, неговото местоположение и посока на движение, както и номера на системата за управление, от която информацията е постъпила в електронната система.

КОГА СЕ ИЗДАВА ИМЕЙЛЪТ?


Електронното известие за глоба е документ, с който се налага глоба или имуществена санкция за нарушение – шофиране по платена пътна мрежа без заплащане на пътна такса – винетка или такса, установена от електронната система за събиране на пътни такси. Нарушенията се генерират от доказателствения протокол.

Електронно съобщение се издава на собственика на МПС, посочен в документите му за регистрация.

Издава се както на собственици на леки автомобили, които системата е уведомила като нарушители – без валидна електронна винетка – така и на собственици на превозни средства с тегло над 3,5 тона, експлоатирани без предварително закупена маршрутна карта за конкретни участъци за таксуване или не имат приета декларация, формирана на бордовото устройство или GPS тракера.

Документът трябва да посочва деня и часа на откриване на нарушението, характеристиките на превозното средство, неговото местоположение и посока на движение, както и номера на системата за управление, от която информацията е постъпила в електронната система.

КАКВИ СА САНКЦИИ И НАКАЗАНИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ГЛОБА В БЪЛГАРИЯ?

В 14-дневен срок от получаване на имейла собственикът на превозното средство може да заплати компенсационна такса за ползване на пътната мрежа, без да заплаща таксата. За автомобили с товароподемност до 3,5 тона е 70 лева, а за тежкотоварни автомобили с товароподемност над 3,5 тона – съответно:

Товарен автомобил над 3,5 т до 12 т150лв77 евро
Товарен автомобил с товароподемност над 12 тона с 2-3 оси450лв230 евро
Товарно превозно средство с товароподемност над 12 тона с четири или повече оси750лв383 евро
TSP за превоз на пътници с повече от 8 места до 12 тона150лв77 евро
Пътнически превозно средство с повече от 8 места над 12 тона150лв77 евро

Ако в рамките на 14 дни от датата на получаване на електронното съобщение таксата за обезщетение не бъде платена, включително ако електронното съобщение е оспорено в съда и потвърдено с влязло в сила съдебно решение, собственикът на превозното средство носи изцяло каза добре.

Въпреки налагането на това административно наказание, собственикът на превозното средство е длъжен да заплати съответната такса. За превозни средства с товароподемност до 3,5 тона трябва да закупите уикенд винетка, а за останалите трябва да заплатите така наречената максимална такса.

След въвеждането на системата за събиране на пътни такси от 1 март 2020 г. тежкотоварните автомобили плащат глоба от 1800 лв., ако се движат по платени участъци от републиканската пътна мрежа без да заплащат пътна такса. В случай, че за това нарушение са посочени неверни данни за характеристиките на пътното превозно средство, глобата за физически лица е 2500 лв. или имуществена санкция в същия размер за юридически лица.

Влязъл в сила имейл, за който не е платена глоба, се изпраща до държавния изпълнител за събиране на задължението.

Какво се случва, ако шофирате без винетка или без маршрутна карта/бордово устройство в България?

Ако не сте заплатили винетна такса за платени участъци от републиканската пътна мрежа (за пътни превозни средства до 3,5 тона) и нямате маршрутна карта за съответния маршрут или не използвате валидно бордово устройство или GPS тракер за регистриране на изминатото разстояние като пътни такси (за пътни превозни средства над 3,5 тона, вие сте нарушител и ще бъдете глобени.

Нарушенията се установяват чрез електронна система, както и чрез стационарни и мобилни камери на Националната служба за събиране на пътни такси на пътя. Контрол върху заплащането на винетни такси се осъществява от органите на МВР, както и Агенция Митници в случаите, когато МПС напуска територията на България през ГКПП.

По пътищата на България има 295 стационарни камери и 105 автомобила, които ежедневно проверяват регистрационните номера на превозните средства и проверяват наличието на плащане в системата – електронна винетка или такса.

КАК МОГА ДА ПЛАЩА ТАКСАТА ИЛИ НАЗВАТА ЗА КОМПЕНСАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ?

Таксата за обезщетение може да бъде платена:

 • при проверка на пътищата от регулаторните органи на Националната служба за събиране на пътни такси. Таксата може да се плати само с карта на ПОС-терминали, които ще бъдат оборудвани с мобилни екипи за контрол на трафика.
 •  на ГКПП ще може да се плаща в брой, като се има предвид, че съответното превозно средство може да напусне страната само след плащане.

При извършена пътна проверка от служители на МВР е невъзможно плащането на таксата за обезщетение на място.

Таксата за обезщетение за автомобили е 70 лева.

С Постановление на Министерството на Съвета № 24 от 20 февруари 2020 г. за промяна в Тарифите на таксите, начислявани от Агенция „Пътна инфраструктура” са регламентирани следните компенсационни такси за пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса повече от 3,5:

Камион над 3,5 т до 12 т150лв77 евро
Камион над 12 т, 2-3 оси450лв230 евро
Камион над 12 тона, 4 или повече оси750лв383 евро
DTS за превоз на пътници над 8 места до 12 тона150лв77 евро
DTS за превоз на пътници над 8 места над 12 тона150лв77 евро

Ако водачът откаже да заплати таксата за обезщетение при проверка на пътя, тогава се съставя и връчва акт за административно нарушение. След връчване на акта нарушителят отново има възможност да заплати таксата за обезщетение по банков път в 14-дневен срок, като посочи номера на акта за административно нарушение в платежното нареждане. Така нарушителят се освобождава от административна отговорност за това нарушение и не му се налага по-голяма глоба. В случай, че водачът не заплати таксата за обезщетение в 14-дневен срок, се издава решение за глоба – за леки автомобили глобата е 300 лева, а за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона – 1800 лева.

Шофьорът, който е отказал да заплати таксата за обезщетение и по отношение на когото е съставен акт за административно нарушение, за удължаване на маршрута, трябва да заплати:

 • за лек автомобил – цената на изходящата винетка е 10 лв.;
 • за превозни средства с тегло над 3,5 тона – максималната събираемост и едва след това той може да следва маршрута си. Плащането е възможно само с карта.

Глобата може да бъде платена по банков път.

Сметка на Националната тол служба за плащане на глоби по банков път

IBAN: BG50BNBG96613100165801

BIC: BNBGBGSD

Банка БНБ

КАКВА Е ГЛОБАТА В БЪЛГАРИЯ?

Глобите за ползване на платената пътна мрежа без платени пътни такси са от 300 лв. за лек автомобил до 3000 лв. за тежкотоварни автомобили:

 • Шофьор, управляващ лек автомобил по платена пътна мрежа, подлежи на глоба от 300 лв. за неплатена винетна такса.
 • Шофьор, управляващ тежкотоварен камион по платена пътна мрежа, при неизпълнение на съответните задължения като: определяне на изминатото разстояние или неплащане на пътна такса (маршрутна карта или пътна такса), се наказва с глоба от 1800 лева.
 • Собственик на тежкотоварен камион, за който таксата не е платена изцяло или частично, включително поради неправилно декларирани данни (технически характеристики на пътя или пътната отсечка), изминатото разстояние, категория на пътното превозно средство, брой оси и околната среда характеристики, подлежи на глоба в размер на 2500 лева    Глобата се налага на регистрирания ползвател на пътното превозно средство, ако има такъв. Ако собственикът или регистрираният ползвател е юридическо лице, той подлежи на имуществена санкция в размер на 2500 лева.
 • При ползване на платената пътна мрежа без закупена винетка, ако в същото време регистрационният номер на автомобила е нечетлив или скрит по някакъв начин, водачът подлежи на глоба от 500 лева.
 • При използване на платената пътна мрежа от тежкотоварни автомобили без платена пътна такса с нечетим или скрит по какъвто и да е начин регистрационен номер, глобата е 3000 лева.

От 2019 г. е въведена такса за обезщетение, според която при установяване на нарушение е възможно доброволно заплащане на ползването на пътната мрежа без съставяне на акт за административно нарушение и по-високи глоби.

Таксата за обезщетение за автомобили е 70 лева.

С Постановление на Министерството на Съвета № 24 от 20 февруари 2020 г. за промяна в Тарифите на таксите, начислявани от Агенция „Пътна инфраструктура” са регламентирани следните компенсационни такси за пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса повече от 3,5:

Камион над 3,5 т до 12 т150лв77 евро
Камион над 12 т, 2-3 оси450лв230 евро
Камион над 12 тона, 4 или повече оси750лв383 евро
DTS за превоз на пътници над 8 места до 12 тона150лв77 евро
DTS за превоз на пътници над 8 места над 12 тона150лв77 евро

Ако водачът откаже да заплати таксата за обезщетение при проверка на пътя, тогава се съставя и връчва акт за административно нарушение. След връчване на акта нарушителят може отново да заплати таксата за обезщетение в 14-дневен срок по банков път, като посочи номера на протокола за административно нарушение в платежното нареждане. Така нарушителят е освободен от административно наказание за това нарушение и не подлежи на по-висока глоба. Ако водачът не е заплатил таксата за обезщетение в 14-дневен срок, срещу него може да бъде образувано дело за привличане към административна отговорност, въз основа на което му е наложена глоба – за леки автомобили глобата е 300 лв., а за път превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,

Шофьорът, който е отказал да заплати таксата за обезщетение и за когото е съставен протокол за административно нарушение, за да продължи пътуването си, трябва да заплати:

 • за лек автомобил – цената на винетка “уикенд”, която е 10 лева.
 • за превозни средства с тегло над 3,5 тона, продължаването на пътуването е възможно само след заплащане на максималната такса. Плащането може да се извърши само с карта.

Максималната тол такса, съгласно чл.29 от Тарифата за таксите за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 от 20 декември 2019 г. на Министерския съвет е:

Пътни превозни средстваВ дъжда
   
 Камион над 3,5 тона – до 12 тонаЕВРО VI, EEV27.00 ч
ЕВРО V27.00 ч
ЕВРО III и IV34.00
ЕВРО 0, I, II48,00
   
 Камион над 12 тона, 2-3 осиЕВРО VI, EEV71,00
ЕВРО V82,00
ЕВРО III и IV102,00
ЕВРО 0, I, II146,00
   
 Камион над 12 тона, 4 или повече осиЕВРО VI, EEV119,00
ЕВРО V133,00
ЕВРО III и IV167,00
ЕВРО 0, I, II242,00
   
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места, без шофьорска седалка, до 12 тонаЕВРО VI, EEV24.00 ч
ЕВРО V31,00 ч
ЕВРО III и IV38,00
ЕВРО 0, I, II49,00
   
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, повече от 8 места без място за водача, над 12 тонаЕВРО VI, EEV24.00 ч
ЕВРО V31,00 ч
ЕВРО III и IV38,00
ЕВРО 0, I, II49,00

 

Сметка на Националната тол служба за плащане на глоби по банков път

IBAN: BG50BNBG96613100165801

BIC: BNBGBGSD

Банка БНБ

КОИ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ КАНДИДАТСТВАТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПЪТНИ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ (Винетка или ООО-ТАКСА)

Заплащането на винетни и пътни такси се контролира от служители на Националната служба за събиране на пътни такси, МВР и Агенция Митници в случаите, когато превозното средство напуска територията на България през ГКПП.

Цена и валидност на маркировка за магистрала в България

Цената на марката зависи от категорията на превозното средство. Пътните печати се предлагат за уикенд, седмица, месец, тримесечие и година.

Цялата информация за марките на магистралите и актуалните събития по българските пътища може да намерите на    BGtoll.bg   . Можете също да проверите валидността на винетната такса на същия уебсайт. По време на пътна проверка не е необходимо да показвате доказателство за покупка на магистрала.

Пътни винетки за МПС до 3,5 тона

Автомобили до 3,5 тонаРемарке за автомобили с тегло до 3,5 тона.
През уикенда10 лв10 лв
седмично15 лв15 лв
лунен30 лв30 лв
Три месеца54лв54лв
Годишен97 лв97 лв

Уикенд винетката е валидна от 12:00 часа до петък полунощ.

Ако има ремарке за превозно средство с тегло до 3,5 тона, се изисква маркировка за магистрала, ако общото тегло на превозното средство (с ремарке) надвишава 3,5 тона. В този случай трябва да закупите и марка автомобил за ремаркето. Цените са като за МПС до 3,5 тона. маса.

Пътни знаци за МПС над 3,5 тона

От 1 март 2020 г. ще се начислява такса за ползване на българските пътища за превозни средства с тегло над 3,5 тона. Информация за таксата може да намерите на сайта    Bgtoll.bg   .

Можете да закупите Route Pass, когато кажете маршрута предварително и платите преди началото на пътуването. Подходящ е за краткотрайно ползване на български пътища и магистрали. Можете да закупите Route Pass онлайн на    Web.bgtoll.bg   , както и марка за автомобили с тегло до 3,5 тона.

Вторият начин е да запишете маршрута с помощта на бордово устройство или вече инсталиран GPS тракер. Ще сключите договор с национален доставчик на електронни тол такси, който ще ви предостави бордово устройство.

Можете да изчислите таксата предварително с помощта на    калкулатора   .

Къде да купя пътна винетка онлайн в България

Марката може да бъде закупена чрез терминали за самообслужване в търговски обекти и офиси на Агенция „Пътна инфраструктура“, както и в касата и регионалните офиси на Агенция „Пътна инфраструктура“. Можете също да закупите марка за магистрала от    приложението BGTOLL  .

Най-лесният начин да закупите българска винетка е онлайн на    Web.bgtoll.bg   .

Глоби за неплатени автомагистрали винетки в България

Шофьори без валидна пътна такса в България грозят глоба от 300 лв. за леки до 3000 лв. за товарни автомобили.

Платени участъци от магистрали в България

Някои части от магистралите са отворени, останалите тепърва се довършват.

 • АМ А1 Тракия: София – Бургас
 • АМ А2 Хемус: София – Варна
 • АМ А3 Струма: София – Кулата / Промахонас (граница с Гърция)
 • АМ А4 Марица: Пловдив – Свиленград (граница с Турция и Гърция)
 • АМ А5 Черно море: Варна – Бургас
 • АМ А6 Люлин: магистрала София – Даскалово – Струма
 • Магистрала Е 70: Чумен – Варна
 • АМ Е 79: Ботевград – София
 • АМ Е 80: София – Пловдив – Оризово

Платени участъци от първокласни пътища в България

 • E70: Русе – Чумен
 • E79: Видин – Ботевград
 • E79: София – Кръгла
 • E80: Сърбия – Калотина – София
 • E80: Орезово – Хасково – Свиленград – Капитан Андреево – Турция
 • E83: Бяла – Плевен – Ботевград
 • E85: Русе – Бяла – Велико Търново – Стара Загора – Хасково
 • E85: Свиленград – Гърция
 • E87: Румъния – Шабла – Варна – Бургас – Малко Търново – Турция
 • E772: Ябланица – Велико Търново – Чумен
 • E772: Поповица – Стара Загора – Сливен – Бургас
 • E871: Кюстендил – Меденки

Карта на магистрали и платени пътища в България

Можете да намерите карта на магистрали и скоростни пътища на    Aebtri.com   . Карта на първокласните пътища е достъпна    тук   .

Секциите се заплащат със специална такса

В България освен такси за магистрала има такса за преминаване на определени мостове и превозване на превозно средство с ферибот през река Дунав. Това са места на граничните пунктове с Румъния.

Такси за мостове и фериботи 2022 г

Автомобили до 3,5 тона
Гюргево-Русе (мост)3 €
Видин – Калафат (мост)6 €

Ограничение на скоростта в България

Ограничение на скоростта за автомобили:

 • Град: 50 км/ч
 • Извън града: 90 км/ч
 • На пистата за моторни превозни средства (1 клас): 120 км/ч
 • По магистрала: 140 км/ч

Глоби за превишена скорост в България

Българските полицаи обичат да глобяват чужденци. Често се случва да ви спре патрулка и без потвърждение на измерването вече да ви глобят. Това със сигурност се дължи на високото ниво на корупция в ЕС. Случва се и да поставят преносим знак с ниска максимална скорост и радар непосредствено зад него. Глобите се събират след няколкостотин метра по-нататък. Тази ситуация обаче се подобрява и поради усилията на страната да просперира в цялата страна, по-специално поради намаляването на корупцията.

Внимавайте за други шофьори. Често шофират в нетрезво състояние, изпреварват и т.н.

Превишена скорост в град в България


до 10 км/ч: 20 лв.
11-20 км/ч: 50 лв.
21-30 км/ч: 100 лв.
31-40 км/ч: 400 лв.
41-50 км/ч: 600 лв.
над 51 км/ч : 700 лв. и отнемане на шофьорска книжка за 3 месеца, за всеки 5 км/ч глобата се увеличава с 50


Превишена скорост извън града в България


до 10 км/ч: 20 лв.
11-20 км/ч: 50 лв.
21-30 км/ч: 100 лв.
31-40 км/ч: 300 лв.
41-50 км/ч: 400 лв.
над 51 км/ч : 600 лв., за всеки 5 км/ч глобата се увеличава с 50 лв

Глоби за шофиране в България


Важно е глобата да не се плаща директно на полицая на място, а само в банковия клон по банков път.

Шофиране на червена светлина – 50 лв.
Пътуване с дете без детско столче – 50 лв.
Шофиране без включени фарове – 20 лв
. Шофиране в нетрезво състояние – от 300 лв. до 2000 лв.
Шофиране без колан –
50 лв. шофиране – 50 лв.

Задължително оборудване на автомобил в България

 • Автомобилен комплект за първа помощ
 • Светлоотразителна жилетка (също за мотоциклети)
 • предупредителен триъгълник
 • Пожарогасител (с изключение на мотоциклети)

Шофьорите и пътниците на мотоциклети, мотопеди и ATV трябва да носят защитни каски.

Гуми

В България зимните гуми са задължителни от 15 ноември до 1 март. Минималната дълбочина на протектора трябва да бъде най-малко 4 мм.
Използването на верига за сняг е разрешено само ако метеорологичните условия го налагат. Не се допускат гуми с шипове.
Неспазването на задължителните правила води до глоба от 50

Предпазни колани

Използването на предпазни колани е задължително за всички пътници в превозното средство. Има обаче изключения за:

 • бременни жени
 • лица, чието физическо състояние не позволява използването на предпазни колани
 • таксиметрови шофьори при превоз на пътници
 • инструкторите в автошкола карат кола с цел обучение

Деца в колата

Деца под 12 години и под 150 см трябва да използват детско столче с подходящо тегло и възраст.
В същото време деца под 12 и 150 см нямат право да се превозват на предната седалка, дори в детска седалка.

Алкохол по време на шофиране

Максималното допустимо ниво на алкохол в кръвта в България е 0,5 ppm.
Шофирането в нетрезво състояние се наказва със строги санкции.

от 0,5 до 1,2 ‰

 • начинаещи шофьори до 2 години – глоба от 300 лв. до 600 лв. и лишаване от шофьорска книжка за 12 месеца, за повторно нарушение глоба от 1000 лв. до 2000 лв. и лишаване от шофьорска книжка за 3 години
 • водачи с над 2 години стаж – глоба от 200 лв. до 500 лв. и лишаване от шофьорска книжка за 12 месеца, за повторно нарушение глоба от 1000 лв. до 2000 лв. и лишаване от шофьорска книжка за 3 години

над 1,2‰

 • До 2 години затвор и тежка глоба

отказ да бъдат тествани за алкохол или наркотици

 • глоба от 500 до 1000 лв. и лишаване от шофьорска книжка за 12-18 месеца

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.